Yrke landmåler, tekniker

Landmålere, teknikere lager kart og tegninger og legger nye måleresultater inn i eiendomsregisteret i et område. De definerer og indikerer eiendomsgrenser, eierskap og arealutnyttelse og lager by- og bydelskart ved hjelp av måleutstyr og spesialisert programvare.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

 • Kartleggingsmetoder

  Ha en forståelse av kartleggingsmetoder, fjernmålingsmetoder og -utstyr.

 • Kartografi

  Studien av å tolke elementer som er avbildet i kart, tiltak og tekniske spesifikasjoner. 

Ferdigheter

 • Registrere undersøkelsesmålinger

  Samle inn og behandle beskrivende data ved å bruke dokumenter som skisser, tegninger og notater.

 • Betjene oppmålingsinstrumenter

  Betjene og justere måleinstrumenter, for eksempel teodolitter og prismer, samt andre elektroniske avstandsmålere.

 • Dokumentere undersøkelsesoperasjoner

  Fylle ut og arkivere alle nødvendige administrative, driftsmessige og tekniske dokumenter i forbindelse med en undersøkelse.

 • Behandle innsamlede undersøkelsesdata

  Analysere og tolke undersøkelsesdata som er hentet fra forskjellige kilder, for eksempel satellittundersøkelser, flyfoto og lasermålesystemer.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Gjennomføre områdeundersøkelser

  Gjennomføre undersøkelser for å fastslå plasseringen av og egenskapene til naturlige og menneskeskapte strukturer, både på bakkenivå, under bakken og under vann. Betjene elektronisk utstyr for måling av avstand og digitale måleinstrumenter.

 • Lage matrikkelkart

  Lage kart ved bruk av data samlet inn under kartleggings- og måleaktiviteter og spesialisert programvare som skisserer en regions konstruksjons- og bygningsgrenser.

 • Sammenligne undersøkelsesberegninger

  Bestemme nøyaktigheten til dataene ved å sammenligne beregninger med gjeldende standarder.

 • Utføre oppmålingsberegninger

  Utføre beregninger og samle inn teknisk data for å fastsette jordens krummingskorrigeringer, traversjusteringer og lukkeanordninger, nivåer, asimut og markeringsplasseringer og så videre.

Source: Sisyphus ODB