Yrke landskapsdesigner

Landskapsdesignere utformer og skaper utendørs offentlige områder, landemerker, strukturer, parker og hager for å oppnå miljømessige, sosiale og atferdsmessige eller estetiske resultater.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Landskapsarkitektur

  Prinsipper og praksiser som brukes i arkitektur og design av utendørsområder.

 • Plantesykdomskontroll

  Typer og egenskaper av sykdommer hos planter og vekster. Ulike typer metoder for kontroll, virksomhet ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, idet det tas hensyn til typen plante eller vekster, miljø- og klimaforhold og helse- og sikkerhetsregler. Lagre og håndtere produkter.

 • Designprinsipper

  Elementer som brukes i design som enhet, skala, proporsjon, balanse, symmetri, rom, form, tekstur, farge, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

 • Landskapsanalyse

  Analysemetodene og beregningen som brukes i utformingen av utendørs rom.

 • Skadedyrbekjempelse i planter

  Typer og funksjoner til skadedyr i planter og avlinger. Ulike typer metoder for bekjempelse av skadedyr, aktiviteter som bruker konvensjonelle eller biologiske metoder, tatt i betraktning typen plante eller avling, miljø- og klimaforhold og regelverk for helse og sikkerhet. Lagre og håndtere produkter.

 • Topografi

  Grafisk framstilling av overflateegenskapene til et sted eller et område på et kart, som angir deres relative posisjoner og høyder.

 • økologi

  Studie av hvordan organismer samhandler og deres forhold til omgivelsene.

 • Kartleggingsmetoder

  Ha en forståelse av kartleggingsmetoder, fjernmålingsmetoder og -utstyr.

 • Landskapsarkitektsinstrumenter

  Instrumenter, verktøy, symboler og terminologi innen landskapsarkitektonisk tegning og spesifikasjoner - lovene og kodene knytte til landskapsarkitektur og -design.

Ferdigheter

 • Gi råd til entreprenører

  Gi råd til entreprenører om tolkningen av planer og anbefale endringer når det er nødvendig.

 • Administrere landskapsdesignprosjekter

  Gjøre forberedelser for utviklingen av parker, fritidsområder og landskapsarbeid i veikanten. Forberede design, tegninger og spesifikasjoner for slike prosjekter og estimere kostnadene.

 • Lage nøyaktige tegninger

  Lage nøyaktige tekniske tegninger i riktig målestokk med utgangspunkt i skisser, tegninger og muntlige instrukser.

 • Gi råd til veiledere

  Gi råd til veiledere om problemer, endringer eller forslag til mer effektiv regulering eller utviklingsaktivitet.

 • Utvikle arkitektoniske planer

  Utvikle en hovedplan for byggeplasser og landskap. Utarbeide detaljerte utviklingsplaner og spesifikasjoner i samsvar med gjeldende lovgivning. Analysere utviklingsplaners presisjon, egnethet og overholdelse av lover.

 • Kontrollere prosjektsforskrifter

  Kontrollere prosjekter for regulering og overholdelse av krav. Formulere anbefalinger til eksisterende spesifikasjoner og planer.

 • Skape ny landskapsdesign

  Bruke kreative ideer til å konseptualisere landskapsprosjekter ved hjelp av design, tegninger og skisser. Designene omfatter parker, hovedveier og gangveier og har som mål å skape et funksjonelt offentlig område.

 • Utføre skadedyrbekjempelse

  Gjennomføre skadedyrbekjempelse og bekjempelse av sykdommer i samsvar med nasjonale bransjekrav og kundekrav. Utføre slam- og gjødselspredning i samsvar med lokale miljøbestemmelser.

 • Utføre studier og feltundersøkelse

  Planlegge og utfører studier og feltundersøkelser etter behov. Inspisere landskap ved hjelp av etablerte teknikker og prosedyrer.

 • Utføre operasjoner knyttet til ugressbekjempelse

  Spraye avlinger for å forebygge ugress og plantesykdommer i samsvar med kundekrav og nasjonale bransjekrav.

 • Gjennomgå godkjenninger av byggeplaner

  Gjennomgå planer for samsvar med koder og autorisert godkjenning for bygging.

Source: Sisyphus ODB