Yrke leasingmedarbeider, bil

Leasingmedarbeidere, bil representerer virksomheter som er involvert i finansiering av kjøretøyer, og tilbyr egnede leasingordninger og tilleggstjenester knyttet til kjøretøyet. De dokumenterer transaksjoner, forsikringer og avdrag.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Typer av kjøretøy

  Informasjonsfelt som skiller mellom utleieselskapers klassifiseringssystemer som inneholder typer og klasser av kjøretøyer og deres funksjoner og komponenter.

 • Bilkontroller

  Virkemåte til bestemte bildeler, f.eks. hvordan clutchen fungerer og betjenes, gass, lys, instrumenter, girkasse og bremser.

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

 • Leasingegenskaper

  Bestemmelser i leasingavtaler, typene leieavtaler og deres fordeler og ulemper.

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

Ferdigheter

 • Gi informasjon om kjøretøyegenskaper

  Gi råd til kunder om egenskaper, funksjonalitet og kontroll av kjøretøy, for eksempel farger, setetyper, stoff og så videre.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Garantere kundetilfredshet

  Håndtere kundeforventninger på en profesjonell måte, forvente og ta hensyn til deres behov og ønsker. Tilby fleksible kundetjenester for å få tilfredse og lojale kunder.

 • Hjelpe kunder

  Gi støtte og råd til kunder som skal foreta kjøpsbeslutninger, ved å finne ut deres behov, velge egnede tjenester og produkter og svare høflig på spørsmål om produkter og tjenester.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Gjennomgå inngåtte kontrakter

  Gjennomgå innhold i og kontrollere nøyaktigheten til inngåtte kontrakter.

 • Administrere en bedrift med stor omhyggelighet

  Detaljert og grundig behandling av transaksjoner, overholdelse av regler og tilsyn med ansatte for å sikre effektiv daglig drift.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Registrere kundenes personopplysninger

  Samle og registrere kunders personopplysninger i systemet. Innhente alle signaturer og dokumenter som kreves for utleie.

 • Moderere forhandlinger

  Føre tilsyn med forhandlinger mellom to parter som et nøytralt vitne for å sikre at forhandlingene gjennomføres på en vennlig og produktive måte, at det oppnås et kompromiss og at alt gjøres i samsvar med regelverket.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Oppnå salgsmål

  Nå fastsatte salgsmål, målt i inntekter eller solgte enheter. Nå målet innen en bestemt tidsramme, prioritere salg av produkter og tjenester i henhold til planen på forhånd.

 • Administrere leieavtaler

  Utarbeide og håndtere kontrakten mellom en utleier og leietaker, som gir leietaker rett til å bruke eiendommen som eies eller forvaltes av utleier i en periode.

 • Forhandle salgskontrakter

  Komme til enighet mellom kommersielle partnere med fokus på vilkår, spesifikasjoner, leveringstid, pris og lignende.

 • Skrive utleierapporter

  Ha skriftlige registre over leasingavtaler.

 • Behandle data

  Legge informasjon inn i et datalagrings- og datainnhentingssystem via prosesser som skanning, manuell inntasting eller elektronisk dataoverføring, for behandling av store datamengder.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

Source: Sisyphus ODB