Yrke leder, sagbruk

Ledere, sagbruk arbeider med automatisert sagbruksutstyr som sager opp tømmer til trelast. De håndterer også ulike sager som etterbehandler trelasten videre, i ulik form og størrelse. Disse prosessene er i dag ofte datastyrte.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kutteteknologier

  Mangfoldet av kutteteknologi, som programvare eller mekanikk, guiding av kutteprosesser gjennom lasering, saging, fresing, osv.

 • Tresnitt

  Forskjellige former for nedskjæring av tre, over eller parallelt med kornet, og radielt eller tangentielt med kjernen. Atferd til kutt i tre under ulike omstendigheter, og det optimale kuttet for et gitt formål. Effekt av treets spesialegenskaper, som kvister eller defekter.

 • Trearbeidsprosesser

  Trinn for bearbeiding av tre for produksjon av treprodukter og maskintyper som brukes til disse prosessene, f.eks. tørking, forming, montering og overflatebehandling.

Ferdigheter

 • Betjene tresag

  Betjene forskjellige typer maskiner og utstyr for å skjære tre i forskjellige størrelser og fasonger.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Håndtere tømmer

  Identifisere de viktigste typene tømmer som skal mottas av ditt selskap. Stable og lagre tømmer på en sikker måte og i samsvar med selskapets prosedyrer.

 • Justere kuttegenskapene

  Justere kuttestørrelser og dybder på skjæreverktøy. Justere høyder på arbeidsbord og maskinarmer.

 • Manipulere tre

  Manipulere egenskapene til og formen og størrelsen på tre.

 • Holde sageutstyr i god stand

  Sørge for at sageutstyr alltid er i god og sikker stand. Kontrollere at utstyret ikke har feil eller mangler. Bytte ut defekte eller slitte elementer i samsvar med retningslinjene. Oppbevare elementer trygt når de ikke er i bruk. Varsle den ansvarlige parten ved store eller farlige feil og mangler.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Kassere avskåret avfallsmateriale

  Kassere potensielt farlig avfall som skapes under kutteprosessen, som spon, skrap og metallklumper, sortere avfallet i henhold til regelverket og rydde opp på arbeidsplassen.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Lage kutteplan

  Utarbeide planer for å vise hvordan materialet blir delt opp i funksjonelle deler for å holde materielt svinn til et minimum.

 • Håndtere tømmerbaserte produkter

  Identifisere de viktigste tømmertypene basert på produkter som mottas ved selskapet ditt. Stable og oppbevare tømmerbaserte produkter på en trygg måte og i samsvar med selskapets prosedyrer.

Source: Sisyphus ODB