Yrke leder, salgsfremmende tiltak

Ledere, salgsfremmende tiltak planlegger og gjennomfører salgsfremmende programmer ved utsalgssteder. De samordner all personalinnsats og alt reklamemateriell for å skape oppmerksomhet rundt en kampanje.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Markedsføringsmiks

  Prinsippet for markedsføring som beskriver de fire grunnleggende elementene i markedsføringsstrategier som er produktet, stedet, prisen og promoteringen.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • Markedsprising

  Prissvingning i samsvar med elastisiteten i markedet og priser, og faktorer som påvirker pristendenser og endringer i markedet på lang og kort sikt.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Strategi for innholdsmarkedsføring

  Skape og dele medier og utgivelser for å skaffe kunder.

 • Prissettingsstrategier

  Teknikker, teorier og allment aksepterte strategier med hensyn til prising av varer. Sammenheng mellom prisstrategier og resultater i markedet, f.eks. størst mulig profitt, avskrekking av konkurrenter eller økning av markedsandel.

 • Utprøvingsteknikk

  Markedsføringsteknikker som brukes for å la forbrukerne komme i kontakt med produktet ved å smake, berøre og oppleve dem på salgsstedet, og i den forstand avslutte salgsavtalen.

 • Kommunikasjonsprinsipper

  Settet med vanlige prinsipper når det gjelder kommunikasjon som aktiv lytting, etablering av rapport, justering av registeret og respekt for andres intervensjon.

Ferdigheter

 • Evaluere markedsføringsinnhold

  Revidere, vurdere, tilpasse og godkjenne markedsføringsmateriell og -innhold som er definert i markedsføringsplanen. Evaluere reklame bestående av skrift, bilder, trykk eller videoer, offentlige taler og erklæringer i henhold til markedsføringsmålene.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Planlegge markedsstrategi

  Bestemme målsettingen for markedsføringsstrategien, enten det er å skape et image, implementere en prisstrategi eller øke bevisstheten om produktet. Bestemme tilnærminger til markedsføringshandlinger for å sikre at mål oppnås effektivt og på lang sikt.

 • Samarbeide med reklamebyråer

  Kommunisere og samarbeide med reklamebyråer for å formidle målene og spesifikasjonene i markedsføringsplanen. Samarbeide for å utvikle en reklamekampanje som representerer målet i markedsføringsplanen.

 • Planlegge markedsføringskampanje

  Utvikle en metode for å markedsføre et produkt gjennom ulike kanaler, som TV, radio, trykte medier, nettplattformer og sosiale medier, for å formidle og levere verdi til kundene.

 • Identifisere potensielle markeder for bedrifter

  Observere og analysere resultatene av markedsundersøkelser for å fastsette lovende og lønnsomme markeder. Vurdere foretakets spesifikke fordel og matche den med markeder der et slikt verdiforslag mangler.

 • Fange folks oppmerksomhet

  Henvende seg til folk og fange deres oppmerksomhet for å presentere et tema for dem eller forsøke å få informasjon fra dem.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Integrere strategisk fundament i daglig administrasjon

  Reflektere over det strategiske grunnlaget til selskaper, dvs. deres formål, visjon og verdier, for å integrere dette fundamentet i utførelsen av stillingen.

 • Definere målbare markedsføringsmål

  Beskrive de målbare ytelsesindikatorene for markedsføringsplanen, som for eksempel markedsandel, kundeverdi, merkevarebevissthet og salgsinntekter. Følge opp disse indikatorene under utviklingen av markedsføringsplanen.

 • Organisere fasiliteter på stedet

  Sørge for at nødvendige daglige fasiliteter er tilgjengelige for besøkende, leverandører, foredragsholdere og allmennheten. Sikre rutiner for resepsjons-, parkerings-, toalett-, catering- og overnattingsfasiliteter.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Analysere forbrukerkjøpstrender

  Analysere kjøpevaner eller utbredt kundeoppførsel.

 • Administrere lønnsomhet

  Vurdere salgs- og profittresultatet regelmessig.

 • Analysere selskapers interne faktorer

  Undersøke og forstå ulike interne faktorer som påvirker driften av selskaper, for eksempel kultur, strategisk grunnlag, produkter, priser og tilgjengelige ressurser.

 • Samarbeide med distribusjonskanalledere

  Samarbeide med ledere ved distribusjonspunkter for å planlegge og bli enige med dem om salgsfremmende eventer rettet mot å markedsføre merkevarene og produktene som distribusjonskanalene selger.

 • Integrere markedsføringsstrategier i den globale strategien

  Integrere markedsføringsstrategien og dens elementer, som markedsdefinisjon, konkurrenter, prisstrategi og kommunikasjon med selskapets generelle retningslinjer for global strategi.

 • Analysere selskapers eksterne faktorer

  Utføre forskning og analyse av selskapers eksterne faktorer, som kunder, markedsposisjon, konkurransesituasjon og politiske forhold.

 • Samordne innsatsen for næringsutvikling

  Synkronisere arbeid, planer, strategier og handlinger utført i avdelinger i selskaper rettet mot vekst i virksomhet og omsetning. Holde forretningsutvikling som det endelige resultatet av ethvert arbeid fra selskapet.

 • Utarbeide årlig markedsføringsbudsjett

  Foreta en beregning av både inntekter og utgifter som skal betales i løpet av det kommende året i forbindelse med markedsføringsrelaterte aktiviteter, for eksempel reklame, salg og levering av produkter.

 • Spore KPIer

  Identifisere de målbare tiltakene et selskap eller en næring bruker til å vurdere eller sammenligne ytelse med hensyn til å oppfylle sine driftsmessige og strategiske mål ved hjelp av forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer.

 • Formidle forretningsplaner til samarbeidspartnere

  Spre, presentere og formidle forretningsplaner og -strategier til ledere og arbeidstakere og sørge for at mål, tiltak og viktige meldinger formidles ordentlig.

 • Samarbeide innen utvikling av markedsføringsstrategier

  I samarbeide med en gruppe fagfolk utvikle markedsføringsstrategier i lys av markedsanalyser og med henblikk på finansiell levedyktighet og selskapets mål.

 • Undersøke produkters salgsnivåer

  Samle inn og analysere salgsnivåer for produkter og tjenester og bruke denne informasjonen til å avgjøre hvilke mengder som skal produseres i de neste partiene, tilbakemeldinger fra kunder, pristrender og effektiviteten av salgsmetoder.

 • Lage medieplan

  Fastslå hvordan, hvor og når annonser skal distribueres i ulike medier. Bestemme forbrukermålgruppe, område og markedsføringsmål for å velge medieplattform for annonsering.

 • Analysere kundeserviceundersøkelser

  Analysere resultater fra undersøkelser besvart av passasjerer/kunder; analysere resultater for å identifisere trender og trekke konklusjoner.

 • Administrere håndtering av reklamemateriell

  Planlegge og forberede produksjon av salgsfremmende materialer med tredjeparter ved å kontakte trykkerier, avtale logistikk og levering og sørge for at fristene blir overholdt.

Source: Sisyphus ODB