Yrke leder av vingård

Ledere av vingård koordinerer driften av vingården og vinprodusenten, i noen tilfeller også administrasjon og markedsføring.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Gjødslingsprinsipper

  Studier av anlegg, jordsmonntruktur, klimatiske og miljømessige problemstillinger i forbindelse med agronomisk produksjon.

 • Miljølovgivning innen jordbruk og skogbruk

  Kjennskap til miljølovgivning, retningslinjer og relevante prinsipper for jordbruk og skogbruk. Kjennskap til påvirkningen av miljøet på lokale landbruksprosedyrer og -praksiser. Metoder for å tilpasse produksjonen til nye miljøbestemmelser og retningslinjer.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Vindyrking

  Forståelse av vintrevekst og prinsipper innen vindyrking.

 • Vingårdsproduksjonsprosess

  Vinproduksjonsprosesser og krav til sikkerhet. Vinproduksjonsprinsipper. Teknologi og strømprosessteknologi (pumper og slanger).

 • Skadedyrbekjempelse i planter

  Typer og funksjoner til skadedyr i planter og avlinger. Ulike typer metoder for bekjempelse av skadedyr, aktiviteter som bruker konvensjonelle eller biologiske metoder, tatt i betraktning typen plante eller avling, miljø- og klimaforhold og regelverk for helse og sikkerhet. Lagre og håndtere produkter.

 • Landbruksvirksomhetsstyring

  Forstå forretningsprinsippene bak landbruksproduksjonen og markedsføring av landbruksprodukter.

 • Vinrelatert vitenskap

  Vitenskaper for eksempel kjemi, biologi og mikrobiologi samt laboratorieferdigheter som har med vin å gjøre.

Ferdigheter

 • Administrere landbrukspersonell

  Rekruttere og administrere medarbeidere. Dette omfatter å fastslå organisasjonens arbeidsbehov og fastsette kriteriene og prosessen for rekruttering. Utvikle medarbeidernes kompetanse i henhold til selskapets og enkeltpersonenes nåværende og fremtidige behov. Ivareta medarbeidernes helse og sikkerhet, herunder gjennomføring av alle relevante HMS-prosedyrer og regelmessig oppfølging.

 • Administrere kjemiske testprosedyrer

  Håndtere prosedyrene som skal brukes ved kjemisk testing. Utforme prosedyrene og gjennomføre tester i samsvar med dem.

 • Overvåke hygieneprosedyrer på gård

  Sikre at hygieneprosedyrene i landbruket følges, og ta hensyn til reglene for særlige tiltaksområder som for eksempel husdyr, planter, lokale gårdsprodukter, og så videre.

 • Overvåke arealvedlikehold

  Føre tilsyn med drift som for eksempel jorddekking, luking, hogst av busker, koste alle gangområder, fjerne snø, reparere gjerder og plukke opp søppel.

 • Administrere tekniske aspekter ved vingårdproduksjon

  Kontrollere hele produksjonsprosessen med hensyn til kvantitet og kvalitet. Ta beslutninger angående nye praksiser for vingårder og vinkjellere ved å bruke interne informasjons- og konsultasjonsprosesser.

 • Evaluere vingårdproblemer

  Oppdage og vurdere vingårdproblemer. Anbefale effektive, rettidige og økonomiske løsninger for å levere frukt av høy kvalitet.

 • Overvåke pest- og sykdomskontroll

  Se etter skadedyrskade, bestille skadedyrmidler etter behov og innenfor det gitte budsjettet, overvåke blanding og bruk av skadedyrmidler og loggføre når skadedyrmidler benyttes.

 • Administrere vinproduksjon

  Administrere vinproduksjonen og gjennomgå rørledningen og volumene for produksjonen.

 • Administrere produksjonsvirksomhet

  Organisere og instruere personale, planlegge produksjonsstrategier og -programmer, inkludert salg. Håndtere innkomne kjøpsordre, materialer, utstyr og beholdning osv. Ha kjennskap til forretningskundenes krav og foreta justeringer i henhold til planer og strategier. Anslå ressurser og kontrollere budsjettet for foretak som anvender prinsipper for forretningsøkonomi, produksjonsutvikling og prosjektstyring.

 • Kontrollere vinkvalitet

  Smake på vin og treffe tiltak for å forbedre kvaliteten. Utvikle nye former for vin. Sikre at kvaliteten opprettholdes i alle produksjonsfaser, også når den tappes på flaske. Registrere kvalitetskontroller i tråd med spesifikasjonene. Påta seg ansvar for å opprettholde alle kvalitetsparametere for alle viner.

 • Kontrollere druekvalitet

  Diskutere druekvaliteten og -mengden med vindyrkere gjennom vekstperioden.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

Source: Sisyphus ODB