Yrke leder for avfallshåndtering

Ledere for avfallshåndtering gir informasjon om og håndhever forskrifter om anlegg som driver med håndtering, innsamling og resirkulering av avfall. De utarbeider og gjennomfører regler og evaluerer samsvar med eksisterende lovgivning.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Avfalls- og skrapprodukter

  Det tilbys avfalls- og skrapprodukter, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Prinsipper for forretningsadministrering

  Prinsipper som styrer metoder for forretningsadministrering, som strategiplanlegging, effektive produksjonsmetoder, mennesker og ressurskoordinering.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Avfallstransportlovgivning

  Regelverk og lovgivning om sikker transport av farlig og ikke-farlig avfall, produkter og apparater.

Ferdigheter

 • Koordinere avfallshåndteringsprosedyrer

  Samordne driften ved et anlegg eller en organisasjon som håndterer avfall, for eksempel innsamling, sortering, gjenvinning og kasting av avfall, for å sikre optimal virksomhetseffektivitet, forbedre metoder for avfallsreduksjon og sikre samsvar med lovverket.

 • Overholde sikkerhetsstandarder i industrielle sammenhenger

  Overholde sikkerhetsprosedyrer og standarder for industrielle sammenhenger, vanligvis der det brukes maskiner.

 • Administrere budsjett for resirkuleringsprogram

  Administrere det årlige resirkuleringsprogrammet og det respektive budsjettet til en organisasjon.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Gi råd om prosedyrer for avfallshåndtering

  Rådgi organisasjoner om implementering av avfallsbestemmelser og om forbedringsstrategier for avfallshåndtering og avfallsminimering for å øke miljømessig bærekraftige praksiser og miljøbevissthet.

 • Utvikle resirkuleringsprogrammer

  Utarbeide og koordinere resirkuleringsprogrammer. Samle inn og behandle resirkulerbare materialer for å redusere avfallsmengden.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Etablere avfallsinnsamlingsruter

  Etablere og beskrive ruter som sikrer effektiv og rask avfallsinnsamling i det aktuelle området.

 • Gjennomføre planlegging

  Administrere sin tidsplan og sine ressurser for å fullføre oppgaver i rett tid.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Føre resirkuleringsregistre

  Føre registre over og behandle opplysninger og tall om type og volum av forskjellige resirkuleringsaktiviteter.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

Source: Sisyphus ODB