Yrke leder for bygg og anlegg

Ledere for bygg og anlegg har ansvar for vedlikehold og rutinemessig driftsplanlegging av bygninger til produksjonsvirksomhet. De styrer og administrerer helse- og sikkerhetsprosedyrer, har tilsyn med arbeidet til leverandører, planlegger og håndterer spørsmål om bygningsvedlikehold, brannsikring og sikkerhet og har tilsyn med renhold av bygninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

 • Forsyningskjedestyring

  Flyten av varer i forsyningskjeden, forflytning og lagring av råstoffer, prosessbeholdninger og ferdige varer av opprinnelsen til forbruket.

Ferdigheter

 • Gjennomføre energistyring av anlegg

  Bidra til å utvikle effektive strategier for energiforvaltning og sørge for at disse er bærekraftige for bygninger. Vurdere bygninger og anlegg for å fastslå hvor energieffektiviteten kan forbedres.

 • Administrere produksjonsanlegg

  Planlegge, vedlikeholde og forutse relevante vurderinger for administrasjon av produksjonsanlegg. Sikre en jevn utvikling av strategiske planer for planter og sørge for at de tjener sin funksjon effektivt.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Foreta helse-, miljø- og sikkerhetsvurderinger

  Gjennomføre helse-, miljø- og sikkerhetsvurderinger for å sikre bra arbeidsmiljø og -forhold.

 • Overvåke entreprenørytelse

  Overvåke entreprenørytelse og vurdere om den er i samsvar med den avtalte standarden, og om nødvendig korrigere ytelsen hvis den er for lav.

 • Planlegge bygningsvedlikeholdsarbeid

  Planlegge vedlikeholdsaktiviteter for eiendom, systemer og tjenester som skal iverksettes i offentlige eller private bygninger, i henhold til kundens behov og prioriteringer.

 • Administrere plassutnyttelse

  Føre tilsyn med utformingen og utviklingen av en plan for plass- og fasilitetstildeling basert på brukerens behov og prioriteter.

 • Overvåke arbeid

  Lede og overvåke den daglige virksomheten til underordnet personell.

 • Sikre inspeksjoner av anlegg

  Planlegge og sørge for at det finnes et system for regelmessig inspeksjon for å sikre at de er egnet for formålet, og for å forhindre farer og ytterligere risikoer.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

Source: Sisyphus ODB