Yrke leder for internasjonale forhold

Ledere for internasjonale forhold ivaretar utviklingen av samarbeidet mellom internasjonale offentlige organisasjoner og myndigheter. De legger til rette for kommunikasjon mellom sine organisasjoner og utenlandske organisasjoner og utvikler samarbeidsstrategier for å fremme en samarbeidsrelasjon som er til fordel for begge parter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Regjeringsrepresentasjon

  Lovlige og offentlige representasjonsmåter og -prosedyrer for regjeringen under rettssaker eller for kommunikasjonsformål samt de særlige aspektene ved statsorganers representasjon for å sikre presis representasjon.

Ferdigheter

 • Delta på møter

  Ha kontakt med komiteer, konvensjoner og møter for å følge opp strategier, inngå bilaterale eller multilaterale avtaler, og legge til rette for håndhevelse av slike avtaler.

 • Utvikle internasjonale samarbeidsstrategier

  Utvikle planer som sikrer et samarbeid mellom internasjonale offentlige organisasjoner, som forskning på ulike internasjonale organisasjoner og målene deres, og vurdere mulig samsvar med andre organisasjoner.

 • Drive PR

  Utføre samfunnskontakt (PR) ved å håndtere spredning av informasjon mellom en person eller en organisasjon og offentligheten.

 • Holde seg oppdatert på det politiske landskapet

  Lese, finne informasjon om og analysere den politiske situasjonen i en region som informasjonskilde for ulike formål, for eksempel informasjon, beslutningstaking, forvaltning og investeringer.

 • Bygge internasjonale relasjoner

  Bygge positiv kommunikasjonsdynamikk med organisasjoner fra forskjellige land for å bygge en samarbeidsrelasjon og optimere informasjonsutveksling.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Etablere samarbeidsrelasjoner

  Etablere en relasjon mellom organisasjoner eller enkeltpersoner som kan dra nytte av å kommunisere med hverandre, for å legge til rette for et vedvarende positivt samarbeidsforhold mellom partene.

 • Vise interkulturell bevissthet

  Vise forståelse for kulturelle forskjeller ved å gjennomføre tiltak som legger til rette for et positivt samspill mellom internasjonale organisasjoner, mellom grupper eller enkeltpersoner fra ulike kulturer og for å fremme integrering i et fellesskap.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

Source: Sisyphus ODB