Yrke leder for nettfellesskap

Ledere for nettfellesskap tilbyr og opprettholder et interaktivt miljø som legges til rette for av applikasjoner som for eksempel sosiale medier, fora og wikier. De opprettholder relasjonene mellom ulike digitale samfunn.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Markedsføringsprinsipper

  Prinsipper for håndtering av forholdet mellom forbrukere og produkter eller tjenester med sikte på å øke omsetningen og forbedre reklamemetodene.

 • Nøkkelord i digitalt innhold

  Digitale verktøy for å gjennomføre nøkkelordsøk. Systemene for gjenfinning av opplysninger identifiserer innholdet i et dokument basert på nøkkelord og metadata.

 • Online moderasjonsteknikker

  Strategiene og metodene som er brukt for å samhandle på nettet, og moderere nettbrukere og grupper.

 • Prissettingsstrategier

  Teknikker, teorier og allment aksepterte strategier med hensyn til prising av varer. Sammenheng mellom prisstrategier og resultater i markedet, f.eks. størst mulig profitt, avskrekking av konkurrenter eller økning av markedsandel.

 • Nettanalyse

  Egenskaper, verktøy og teknikker for måling, innsamling, analyse og rapportering av nettdata for å få opplysninger om brukernes atferd og bedre ytelsen til et nettsted.

 • Merkevarebygging

  Metoder og systemer som brukes i forskning og etablering av en vareidentitet for markedsføringsformål.

 • Strategi for innholdsmarkedsføring

  Skape og dele medier og utgivelser for å skaffe kunder.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Markedsføringsmiks

  Prinsippet for markedsføring som beskriver de fire grunnleggende elementene i markedsføringsstrategier som er produktet, stedet, prisen og promoteringen.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • Markedsprising

  Prissvingning i samsvar med elastisiteten i markedet og priser, og faktorer som påvirker pristendenser og endringer i markedet på lang og kort sikt.

 • Redigeringsprogramvare

  Programvare som gir forhåndsprogrammerte elementer som gjør det mulig å utvikle interaktive multimedieapplikasjoner med sikte på å standardisere, utforme og fastsette innhold beregnet på offentliggjøring.

Ferdigheter

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Evaluere markedsføringsinnhold

  Revidere, vurdere, tilpasse og godkjenne markedsføringsmateriell og -innhold som er definert i markedsføringsplanen. Evaluere reklame bestående av skrift, bilder, trykk eller videoer, offentlige taler og erklæringer i henhold til markedsføringsmålene.

 • Analysere kundeserviceundersøkelser

  Analysere resultater fra undersøkelser besvart av passasjerer/kunder; analysere resultater for å identifisere trender og trekke konklusjoner.

 • Følge opp elektroniske brukerforespørsler

  Motta tilbakemeldinger fra besøkende på nettet og treffe tiltak som oppfyller deres forespørsler i henhold til deres spesifikke behov.

 • Planlegge markedsstrategi

  Bestemme målsettingen for markedsføringsstrategien, enten det er å skape et image, implementere en prisstrategi eller øke bevisstheten om produktet. Bestemme tilnærminger til markedsføringshandlinger for å sikre at mål oppnås effektivt og på lang sikt.

 • Utføre elektronisk nettbasert dataanalyse

  Analysere nettbaserte opplevelser og data for å forstå brukeratferd, hva som trigger oppmerksomhet på nettet, og andre faktorer som kan optimalisere utvikling og eksponering av nettsider.

 • Utarbeide årlig markedsføringsbudsjett

  Foreta en beregning av både inntekter og utgifter som skal betales i løpet av det kommende året i forbindelse med markedsføringsrelaterte aktiviteter, for eksempel reklame, salg og levering av produkter.

 • Gjennomføre moderering på forum

  Overvåke kommunikasjonsaktivitet på et nettforum og andre diskusjonsplattformer ved å vurdere om innholdet overholder forumets regelverk, håndheve regler for god oppførsel og sikre at forumet forblir fritt for ulovlig innhold og konflikt.

 • Identifisere potensielle markeder for bedrifter

  Observere og analysere resultatene av markedsundersøkelser for å fastsette lovende og lønnsomme markeder. Vurdere foretakets spesifikke fordel og matche den med markeder der et slikt verdiforslag mangler.

 • Integrere strategisk fundament i daglig administrasjon

  Reflektere over det strategiske grunnlaget til selskaper, dvs. deres formål, visjon og verdier, for å integrere dette fundamentet i utførelsen av stillingen.

 • Håndtere tilbakemeldinger

  Gi tilbakemelding til andre. Evaluere og svare konstruktivt og profesjonelt på kritisk kommunikasjon fra kolleger og kunder.

 • Forske på nettstedbrukere

  Registrere og analysere trafikk til nettstedet ved hjelp av undersøkelser eller nettbutikk og analyser. Identifisere målgruppens behov og preferanser for å kunne bruke markedsstrategier for å øke trafikken til nettstedet.

 • Anvende markedsføring i sosiale medier

  Bruke trafikk på nettsteder for sosiale medier, for eksempel Facebook og Twitter, til å generere oppmerksomhet og deltakelse fra eksisterende og potensielle kunder, gjennom diskusjonsfora, blogger, mikroblogging og sosiale samfunn, for å få en rask oversikt eller innsikt i temaer og meninger på det sosiale nettet, og for å håndtere innledende potensielle kunder eller forespørsler.

 • Gi tilgang til skriftlig innhold

  Formidle opplysninger i skriftlig form via digitale eller trykte medier i henhold til målgruppens behov. Strukturere innholdet i henhold til spesifikasjoner og standarder. Anvende grammatikk og staveregler.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Samordne innsatsen for næringsutvikling

  Synkronisere arbeid, planer, strategier og handlinger utført i avdelinger i selskaper rettet mot vekst i virksomhet og omsetning. Holde forretningsutvikling som det endelige resultatet av ethvert arbeid fra selskapet.

 • Analysere selskapers interne faktorer

  Undersøke og forstå ulike interne faktorer som påvirker driften av selskaper, for eksempel kultur, strategisk grunnlag, produkter, priser og tilgjengelige ressurser.

 • Administrere lønnsomhet

  Vurdere salgs- og profittresultatet regelmessig.

 • Koordinere markedsføringsplanhandlinger

  Håndtere oversikten over markedsføringstiltak som planlegging av markedsføring, intern økonomisk ressurstildeling, reklamematerialer, implementering, kontroll og kommunikasjonsinnsats.

 • Administrere innholdsutviklingsprosjekter

  Planlegge og gjennomføre opprettelse, levering og administrasjon av digitalt eller trykt innhold, utvikle et system som beskriver hele utviklings- og publiseringsprosessen for det redaksjonelle innholdet og bruke IKT-verktøy til hjelp i prosessen.

 • Utvikle nettsamfunnsplan

  Planlegge nettsamfunnets vekst, øke bruken, beholde nye brukere og øke brukerens deltakelse.

 • Spore KPIer

  Identifisere de målbare tiltakene et selskap eller en næring bruker til å vurdere eller sammenligne ytelse med hensyn til å oppfylle sine driftsmessige og strategiske mål ved hjelp av forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer.

 • Integrere markedsføringsstrategier i den globale strategien

  Integrere markedsføringsstrategien og dens elementer, som markedsdefinisjon, konkurrenter, prisstrategi og kommunikasjon med selskapets generelle retningslinjer for global strategi.

 • Analysere selskapers eksterne faktorer

  Utføre forskning og analyse av selskapers eksterne faktorer, som kunder, markedsposisjon, konkurransesituasjon og politiske forhold.

 • Formidle forretningsplaner til samarbeidspartnere

  Spre, presentere og formidle forretningsplaner og -strategier til ledere og arbeidstakere og sørge for at mål, tiltak og viktige meldinger formidles ordentlig.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Undersøke produkters salgsnivåer

  Samle inn og analysere salgsnivåer for produkter og tjenester og bruke denne informasjonen til å avgjøre hvilke mengder som skal produseres i de neste partiene, tilbakemeldinger fra kunder, pristrender og effektiviteten av salgsmetoder.

 • Definere målbare markedsføringsmål

  Beskrive de målbare ytelsesindikatorene for markedsføringsplanen, som for eksempel markedsandel, kundeverdi, merkevarebevissthet og salgsinntekter. Følge opp disse indikatorene under utviklingen av markedsføringsplanen.

 • Bruke systemprogramvare for innholdsstyring

  Bruke programvare som gjør det mulig å publisere, redigere og modifisere innhold samt utføre vedlikehold fra et sentralt grensesnitt.

 • Planlegge markedsføringskampanje

  Utvikle en metode for å markedsføre et produkt gjennom ulike kanaler, som TV, radio, trykte medier, nettplattformer og sosiale medier, for å formidle og levere verdi til kundene.

 • Lage innholdstittel

  Komme på en tiltalende tittel som trekker folks oppmerksomhet til innholdet i artikkelen, historien eller publikasjonen.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Gjøre om kravspesifikasjon til innhold

  Utvikle digitalt innhold ved å følge gitte krav og retningslinjer.

 • Samarbeide innen utvikling av markedsføringsstrategier

  I samarbeide med en gruppe fagfolk utvikle markedsføringsstrategier i lys av markedsanalyser og med henblikk på finansiell levedyktighet og selskapets mål.

 • Analysere forbrukerkjøpstrender

  Analysere kjøpevaner eller utbredt kundeoppførsel.

Source: Sisyphus ODB