Yrke leder for rørledningstransport

Ledere for rørledningstransport overvåker den daglige driften av varer via rørledningsinfrastrukturer. De har oversikt over nettet og planlegger de forskjellige rutene for å frakte varer mellom ulike steder. De jobber for å finne den mest effektive og rimeligste ruten. De feilsøker problemer som oppstår i nettet og på anleggene, sikrer implementering av regelverk og følger opp oppnåelsen av transportmål.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Typer av rørledninger

  Kjenne til ulike typer rørledninger og deres ulike bruksområder. Skille mellom rørledninger som brukes til transport av varer over korte og lange avstander, og forstå deres respektive matesystemer.

 • Krav til sikkerhet for varer transportert via rørledninger

  Kjenne til sikkerhetskrav og sikkerhetstiltak som er nødvendige for å unngå ulykker under transport av varer via rørledninger. Sikre tiltak for transport av olje og petroleumsprodukter, olefin, ammoniakk, CO2, hydrogen med mer.

 • Transportforskrifter for rørledning

  Kjenne til transportforskrifter for rørledning og bruken i rørledningsfelter. Bruke transportforskrifter for rørledning i konstruksjonen av nye steder.

Ferdigheter

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Gi råd om valg av sted

  Undersøke geologiske kart og data og analysere flyfoto. Gi råd om valg av sted og arkeologiske problemstillinger.

 • Sikre samsvar med bestemmelser innen rørledningsinfrastrukturer

  Sikre at forskriftene for drift av rørledninger oppfylles. Sikre at infrastrukturen til rørledningene er i samsvar med juridiske mandater, og at de overholder forskriftene for transport av varer via rørledningene.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overholde OHSAS 18001

  Kjenne og følge standardene for HMS-styringssystemer. Bestrebe seg på å gjennomføre praksis som reduserer risikoen for ulykker på arbeidsplassen.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Overvåke arbeidssted

  Regelmessig sørge for at arbeidsforholdene på et arbeidssted oppfyller HMS-krav; sikre at det foreslåtte arbeidet ikke vil utgjøre noen trussel mot andres fysiske tilstand.

 • Analysere rutemuligheter i rørledningsprosjekter

  Analysere tilstrekkelige kjøremuligheter for utvikling av rørledningsprosjekter. Sikre at viktige elementer som miljø, beliggenhet og formål tas i betraktning. Analysere de beste rutemulighetene, og samtidig opprettholde en god balanse mellom budsjett og kvalitet.

 • Utvikle beredskapsplaner for kriser

  Utarbeide prosedyrer som beskriver spesifikke tiltak som skal iverksettes i en nødsituasjon, og ta hensyn til alle risikoer og farer som kan være involvert, og sørge for at planene er i samsvar med sikkerhetslovgivningen og representerer det tryggeste handlingsforløpet.

 • Teste rørledningsinfrastrukturoperasjoner

  Utføre tester på rørledninger, for eksempel for å kontrollere at det er en kontinuerlig strøm av materialer gjennom dem, avdekke lekkasjer og vurdere egnetheten til plasseringen av rørledninger.

 • Analysere ulike typer vann

  Utforme borehull; teste og analysere overflatevann og grunnvann.

 • Undersøke steder for installasjon av rørledning

  Utføre undersøkelser for ulike typer steder, for eksempel steder på land eller vann, for planlegging og konstruksjon av rørledningsinfrastruktur.

 • Administrere prioriteringer for rørledningsnett

  Fastsette prioriteringer for gjennomføring av aktiviteter i rørledningsnett. Analysere de ulike problemene med infrastrukturen og takle problemer som kan påvirke driften i betydelig grad, og problemer som kan bli kostbare om de ikke rettes opp.

 • Følge opp rutiner for service og vedlikehold av rørledninger

  Utføre oppfølgingsaktiviteter knyttet til planen, fordelingsplanen og den tjenesten som er besørges av rørledningsinfrastrukturen. Sikre at rørledningens ruteoppgaver utføres, og at de er i samsvar med kundeavtaler.

 • Redusere miljøpåvirkningen av rørledningsprosjekter

  Strebe for å redusere miljøpåvirkningen av rørledninger og det som transporteres i dem. Bruke tid og ressurser på å ta hensyn til miljøpåvirkningen av rørledninger, hvilke tiltak som kan utføres for å verne miljøet og den potensielle kostnadsøkningen i prosjektet.

Source: Sisyphus ODB