Yrke leder for turistinformasjonssenter

Ledere for turistinformasjonssenter har ansvaret for å lede personale og virksomhet ved et senter som gir informasjon og råd til reisende og besøkende om lokale attraksjoner, arrangementer, reise og overnatting.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geografiske områder som er relevante for turisme

  Feltet for turistgeografi i Europa og utlandet for å finne relevante områder for turisme og relevant turisme.

 • Turismemarked

  Studie av turismemarkedet på internasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og turistdestinasjoner på verdensbasis.

 • Lokal reiselivsnæring

  Egenskaper ved lokale severdigheter og arrangementer, overnattingssteder, barer og restauranter samt fritidsaktiviteter.

Ferdigheter

 • Utvikle turistinformasjonsmateriell

  Lage flygeblader, brosjyrer, byguider og andre dokumenter for å informere turister om lokale, kulturelle, sosiale og historiske aktiviteter og turistattraksjoner.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Vurdere et område som turistmål

  Evaluere et område ved å analysere typologi, egenskaper og anvendelse som turistressurs.

 • Utforme pressepakke for medier

  Lage utkast til markedsføringsmateriell som skal distribueres til media for markedsføringsformål.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Overvåke utviklingen av turistpublikasjoner

  Overvåke utformingen av markedsføringspublikasjoner og materiell for å markedsføre turistrelaterte produkter.

 • Utvikle økonomiske statistikkrapporter

  Lage økonomiske og statistiske rapporter på grunnlag av innsamlede data som skal fremlegges for ledelsesorganer i en organisasjon.

 • Distribuere lokalt informasjonsmateriell

  Dele ut brosjyrer, kart og turbrosjyrer til besøkende med informasjon og tips om lokale steder, attraksjoner og arrangementer.

 • Utvikle strategier for tilgjengelighet

  Opprette strategier for en at virksomhet skal være så tilgjengelig som mulig for alle kunder.

 • Holde seg oppdatert om lokale arrangementer

  Følge opp informasjonen om kommende hendelser, tjenester eller aktiviteter ved å kontrollere informasjonsark og kommunikasjon på nettet.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Svare på kundeforespørsler

  Besvare kunders spørsmål om ruter, takster og reservasjoner personlig, per e-post og på telefon.

 • Anvende fremmedspråk i reiseliv

  Bruke muntlig eller skriftlig ferdigheter i fremmedspråk i reiselivsnæringen for å kommunisere med partnere eller kunder.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Designe materialer for multimediekampanjer

  Utarbeide utkast til materiale som skal produseres for en multimediekampanje, og ta hensyn til budsjett, tidsplan og produksjon.

 • Bygge nettverk med turist- og reisebyråkontakter

  Bygge et godt spredt nettverk av leverandører i turistbransjen. Yte så gode pakke- og turisttjenester som mulig.

 • Håndtere personlig identifiserbar informasjon

  Håndtere personlig identifiserbar informasjon om kunder på en trygg og diskret måte.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Gi reiselivsrelatert informasjon

  Gi kunder relevante opplysninger om historiske og kulturelle steder og arrangementer på en underholdende og informativ måte.

 • Administrere mellomlangsiktige mål

  Overvåke tidsplaner på mellomlang sikt med kvartalsvise budsjettestimater og avstemninger.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Føre kunderegistre

  Oppbevare og lagre strukturerte data og registre over kunder i samsvar med reglene for vern av personopplysninger og personvern.

 • Håndtere kvantitative turistdata

  Samle inn, behandle og legge fram kvantitative data i turistsektoren om turistmål, arrangementer, reiser og innkvartering.

 • Overvåke trykking av turistpublikasjoner

  Håndtere trykking av markedsføringspublikasjoner og materiell for å markedsføre reiselivsrelaterte produkter.

 • Analysere data om klienter

  Studere data om klienter, besøkende, kunder eller gjester. Samle inn, behandle og analysere data om disses karakteristika, behov og kjøpeatferd.

Source: Sisyphus ODB