Yrke leder i offentlig forvaltning

Ledere i offentlig forvaltning utfører administrative oppgaver i departementer og offentlig forvaltning. De administrerer dokumenter, behandler forespørsler og gir informasjon til offentligheten, enten personlig, via e-post eller per telefon. De støtter overordnede ansatte og sikrer intern informasjonsflyt.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Offentlig økonomi

  Den økonomiske innflytelsen fra regjeringen og virkningen av statens inntekter og utgifter.

 • Bokføringsforskrifter

  Metoder og forskrifter som er involvert i prosessen for nøyaktig bokføring.

 • Lovgivningsprosedyre

  Prosedyrer som gjør det mulig å lage lover og lovgivninger, f.eks. hvilke organisasjoner og enkeltpersoner som er involvert, prosessen for hvordan lovforslag blir til lover, prosessen av forslag og gjennomgåelse samt andre trinn i lovgivningsprosedyren.

Ferdigheter

 • Arkivere dokumentasjon knyttet til arbeidet

  Velge relevant dokumentasjon for pågående eller fullført arbeid, og iverksette tiltak for å arkivere den på en måte som sikrer framtidig tilgjengelighet.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Ivareta åpenhet om informasjon

  Sikre at nødvendige eller etterspurte opplysninger oppgis klart og fullstendig, uten å tilbakeholde informasjon eksplisitt, til offentligheten eller anmodende parter.

 • Samarbeide med politikere

  Etablere nettverk med myndighetspersoner på politisk nivå for å sikre produktiv kommunikasjon og bygge relasjoner.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Styre administrative systemer

  Sikre at administrative systemer, prosesser og databaser forvaltes på en god og effektiv måte og gir godt grunnlag for samarbeid med administrasjonen.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

Source: Sisyphus ODB