Yrke leder innen offentlig arbeidsformidling

Ledere innen offentlig arbeidsformidling overvåker driften til et offentlig arbeidsformidlingsbyrå. De overvåker personalet som hjelper personer med å finne arbeid, eller som gir yrkesveiledning.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Oppfølging av personer

  Følge opp en person eller en gruppe personer i en viss aktivitet.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

Ferdigheter

 • Overvåke arbeid

  Lede og overvåke den daglige virksomheten til underordnet personell.

 • Organisere personellvurdering

  Organisere den overordnede prosessen for vurdering av personalet.

 • Fremme kjønnslikestilling i virksomhetssammenhenger

  Øke bevisstheten rundt og kjempe for likestilling mellom kjønnene ved å vurdere deltakelsen deres i stillingen og aktivitetene som er utført av selskaper og virksomheter i sin helhet.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Utvikle programmer for å beholde ansatte

  Planlegge, utvikle og implementere programmer som har som formål å holde de ansattes tilfredshetsnivåer høye. I sin tur sikre de ansattes lojalitet.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Forhandle arbeidsavtaler

  Komme til enighet mellom arbeidsgivere og potensielle arbeidstakere om lønn, arbeidsvilkår og ikke-lovfestede fordeler.

 • Fremme sysselsettingspolitikk

  Fremme utvikling og implementering av retningslinjer for å forbedre sysselsettingsstandarder og redusere arbeidsledigheten, for å få støtte fra det offentlige.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

Source: Sisyphus ODB