Yrke ledningsmontør

Ledningsmontører knytter sammen ledninger eller kabler til kabelbunter som brukes til elektroniske og elektriske systemer og utstyr. De leser koblingsskjemaer og bunter ledningene i henhold til spesifikasjonene, ved hjelp av buntebånd, kabelkanaler og kabelmuffer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisk utladning

  Kvalitet og anvendelse av elektrisk utladning, inkludert spenning og elektroder.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Kabelbunter

  Samling av ledninger eller kabler som er bundet sammen av kabelbånd, teip eller snøring, og som er i stand til å overføre signaler eller elektrisitet. Gjennom å binde ledningene sammen blir ledningene bedre beskyttet mot skade, er mer kompakte og krever mindre tid å installere.

 • Produksjon av elektriske ledningsprodukter

  Monteringsprosessene og produksjonstrinnene som er tatt for å framstille isolerte elektriske ledninger og kabler, laget av stål, kobber eller aluminium.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Elektrisk ledningstilbehør

  Elektriske ledninger, kabelprodukter og tilbehør, som elektriske koblinger, skjøter og ledningsisolering.

Ferdigheter

 • Feste sammen ledning

  Feste sammen kabler eller ledninger med kabelbånd, kanaler, kabelsnøring, hylser, kabelklemmer eller stropper.

 • Tolke elektriske diagrammer

  Lese og forstå blåkopier og elektriske diagrammer. Forstå tekniske instruksjoner og tekniske håndbøker for montering av elektrisk utstyr. Forstå elektrisitetsteori og elektroniske komponenter.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Bruke verktøy for elektriske ledninger

  Bruke verktøy til å manipulere ledninger som brukes til elektriske formål, for eksempel avisoleringsverktøy, krympeverktøy, loddeverktøy, momentnøkkel og varmepistol.

 • Kutte metalltråder

  Betjene maskiner eller bruke håndverktøy til å kutte metalltråder.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Betjene loddeutstyr

  Bruke loddeutstyr til å smelte og sammenføye stykker metall eller stål, for eksempel en loddepistol, loddebrenner, gassdrevet jern og annet.

 • Anvende loddeteknikker

  Ta i bruk og arbeide med en rekke loddeteknikker, for eksempel myk lodding, sølvlodding, induksjonslodding, motstandslodding, rørlodding, mekanisk lodding og aluminiumslodding.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produksjonslinjen.

 • Eksponere ledningsender

  Avisolere ledningsender ved hjelp av avisoleringstenger.

 • Montere kabelbunter

  Bygge kabelbunter ved hjelp av kabelbuntebrett.

 • Krympe ledning

  Feste den elektriske kontakten til ledningen ved hjelp av krympeverktøy. Her kobles kontakten og ledningen sammen ved å deformere én eller begge slik de passer til hverandre. Den elektriske kontakten kan koble ledningen til en elektrisk terminal eller kan koble sammen to ledninger.

 • Forsegle ledninger

  Feste og isolere ledninger eller kabler for elektrisitet eller kommunikasjon.

 • Påføre belegg på elektrisk utstyr

  Klargjøre og påføre belegg, for eksempel kretskortlakk, på elektrisk utstyr og de tilhørende komponentene for å beskytte utstyret mot fukt, høye temperaturer og støv.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Organisere ledninger

  Anvende ledningsmarkører og kabelmerker for å identifisere og organisere ledninger. Bruke strips eller kabelbånd til å holde ledningene samlet.

 • Utføre målinger av deler

  Betjene måleinstrumenter for å måle deler av fremstilte gjenstander. Ta hensyn til produsentens spesifikasjoner for å utføre målingen.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

Source: Sisyphus ODB