Yrke lege med ansvar for klinisk koding

Leger med ansvar for klinisk koding leser pasientjournaler. De analyserer og tolker medisinske erklæringer om sykdommer, skader og prosedyrer. Leger med ansvar for klinisk koding konverterer denne informasjonen til helseklassifiseringskoder med sikte på å beregne behandlingsrefusjoner og utarbeide statistikker, og overvåke gjennomføringen av helsetjenester.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Klinisk koding

  Matching av kliniske opplysninger med standardkoder for sykdommer og behandlinger ved bruk av et klassifiseringssystem.

 • Faglig dokumentasjon i helsevesenet

  De skriftlige standardene som brukes hos helsepersonell for dokumentasjon i forbindelse med den aktuelle virksomheten.

 • Dokumenthåndtering

  Metode for sporing, forvaltning og lagring av dokumenter på en systematisk og organisert måte samt å føre et register over de versjonene som er laget og endret av bestemte brukere (historikk).

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukerdata

  Overholde og vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukeres sykdommer og behandlingsinformasjon.

 • Gjennomgå pasientens medisinske data

  Vurdere og gjennomgå relevante medisinske opplysninger om pasienten, for eksempel røntgenbilder, journal og prøvesvar.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Utføre kliniske kodingsprosedyrer

  Matche og registrere en pasients spesifikke sykdommer og behandlinger på riktig måte ved å bruke et klassifiseringssystem med kliniske koder.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Bruke styringssystem for elektroniske pasientjournaler

  Være i stand til å bruke spesifikk programvare for styring av helsetjenestejournaler etter hensiktsmessige regler for god praksis.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

Source: Sisyphus ODB