Yrke lekdommer

Lekdommere håndterer småkrav og -tvister og mindre lovbrudd. De sørger for ro i sin jurisdiksjon og tilbyr megling mellom stridende parter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sivilrett

  Lovregler og anvendelsene som brukes i tvister mellom ulike parter.

 • Domstolsprosedyrer

  Regler som gjelder under undersøkelsen i en domstol og under en rettssak, og hvordan disse hendelsene oppstår.

Ferdigheter

 • Overvåke rettslig saksgang

  Overvåke prosedyrene som gjennomføres under og etter en rettsak for å sikre at alt har blitt gjennomført i henhold til juridiske regler, at saken er ferdig før den avsluttes, og kontrollere om det er gjort feil og at alle nødvendige tiltak har blitt iverksatt gjennom saken, fra start til slutt.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Tolke loven

  Tolke lovgivningen i forbindelse med etterforskningen av en sak for å kjenne til de korrekte framgangsmåtene ved håndtering av saken, sakens status og de berørte partene, mulige utfall og hvordan de beste argumentene skal presenteres for å sikre et så godt resultat som mulig.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

 • Ta rettslige avgjørelser

  Ta avgjørelser i juridiske saker for å komme til en offisiell konklusjon som må håndheves, og komme til en avgjørelse som er juridisk bindende for partene som er involvert i saken.

 • Overvåke rettslige avhør

  Føre tilsyn med prosedyrene under et rettslig avhør for å sikre at de er i samsvar med forskrifter og forekommer på en ordnet og ærlig måte, og for å sikre at ingen moralske eller etiske grenser krysses under spørsmålsstilling eller presentasjon av rettslige argumenter.

 • Høre på juridiske argumenter

  Høre på juridiske argumenter som blir fremsatt i en rettssak eller et annet forum der juridiske saker behandles og avgjøres, på en måte som gir begge sider lik mulighet til å fremsette sine argumenter, og ta en beslutning på grunnlag av argumentene på en ærlig og upartisk måte.

 • Analysere juridiske bevis

  Analysere bevis, for eksempel bevis i straffesaker, prosessdokumenter i en sak eller annen dokumentasjon som kan anses som bevis, for å få et godt overblikk over saken og løse den.

 • Vedlikeholde ro og orden i rettssalen

  Sørge for at det holdes ro og orden i rettssalen under en rettssak.

Source: Sisyphus ODB