Yrke livvakt

Livvakter tilbyr beskyttelse til sine klienter mot personskade, angrep og trakassering. De ledsager enkeltpersoner, for eksempel politikere og skuespillere, til forskjellige arrangementer og samlinger. Livvakter observerer det omkringliggende miljøet, forutser trusler og reagerer på trusler mot sikkerheten. De kan bære og bruke våpen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kontrollmetoder

  Prosedyrer brukt til etterforskningsformål, som overvåking ved hjelp av fysiske og elektroniske midler, avhør av vitner, innsamling av objekter og data for vurdering og analyse samt fysisk og elektronisk forskning for innsamling av data.

 • Sikkerhetstrusler

  Typer trusler mot offentlig og privat sikkerhet, f.eks. ulovlig adgang, aggressiv atferd, overgrep, tyveri, overfall, kidnapping, drap og offentlig demonstrasjon.

Ferdigheter

 • Samarbeide med sikkerhetsmyndigheter

  Reagere raskt på sikkerhetshendelser og brudd ved å ringe politiet og holde kontakt med andre relevante parter som er involvert i den potensielle rettsbehandlingen.

 • Kontrollere folkemasser

  Kontrollere en folkemasse eller opptøyer for å sikre at mennesker ikke krysser områder de ikke har adgang til, overvåke deres atferd og reagere på mistenkelig og voldelig atferd.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Utføre sikkerhetskontroller

  Overvåke og kontrollere privatpersoners bager eller eiendeler for å sikre at personene ikke utgjør noen trussel, og at atferden deres er i henhold til loven.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Anholde lovbrytere

  Holde lovbrytere og inntrengere tilbake på et bestemt område.

 • Gå inspeksjonsrute

  Gjennomføre en rute for å bekrefte at alle dører og vinduer er lukket.

 • Sikre lokaler

  Søke i lokaler etter potensielle usikkerheter eller risikoer. Fjerne eventuelle usikkerheter som oppdages for å ivareta kundens sikkerhet.

 • Beskytte viktige kunder

  Beskytte kunder som har svært høyt risikonivå, ved å organisere og sørge for den nødvendige sikkerheten.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Kontrollere etterforskningssubjekt

  Innhente og kontrollere alle relevante opplysninger om en person, et selskap eller annet subjekt i forbindelse med en undersøkelse.

 • Jobbe i skift

  Arbeidet i roterende skift, der målet er å holde en tjeneste eller en produksjonslinje i gang kontinuerlig, hver dag i hele uken.

 • Sikre enkeltpersoner fysisk

  Hindre, eller holde igjen med makt, enkeltpersoner som bryter regelverk når det gjelder akseptabel oppførsel, som utgjør en trussel mot andre, og som utfører voldshandlinger, for å sikre at denne enkeltpersonen ikke kan fortsette med denne negative oppførselen, og for å beskytte andre.

 • Reagere rolig i stressende situasjoner

  Reagere på uventede situasjoner på en rask, rolig og trygg måte; komme med en løsning som løser problemet eller reduserer innvirkningen det har.

 • Overholde prinsippene for selvforsvar

  Overholde prinsippet om at en person bør bruke så mye kraft som nødvendig for å forsvare seg mot et angrep. Bruk av dødelig kraft er begrenset til situasjoner som der angriperne selv bruker dødelig kraft.

 • Identifisere mistenkelig oppførsel

  Raskt avdekke og identifisere enkeltpersoner eller kunder som opptrer mistenkelig, og holde dem under observasjon.

 • Utføre kroppsvisitering

  Undersøke besøkende gjennom kroppsvisitering for å påvise våpen eller ulovlige stoffer.

 • Tilpasse seg skiftende situasjoner

  Endre tilnærming til situasjoner basert på uventede og plutselige endringer i menneskers behov, humør eller trender, endre strategier, improvisere og tilpasse seg naturlig til disse tilfellene.

Source: Sisyphus ODB