Yrke location manager, filmproduksjon

Location managers for filmproduksjon er ansvarlige for å skaffe lokasjoner for filming utenfor studioet og all logistikken som dette omfatter. De forhandler om bruk av lokasjonen, og administrerer og vedlikeholder lokasjonen under opptaket. Location managers for filmproduksjon ivaretar sikkerheten til filmmannskapet på stedet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Overvåke plassvedlikehold

  Overvåke rengjøring og vedlikehold av et anlegg for å sikre at det er formålstjenlig.

 • Administrere lager for forbruksartikler

  Administrere og overvåke et lager av forbruksvarer for å sikre at produksjonskrav og frister kan oppfylles til enhver tid.

 • Ordne tillatelser

  Ordne tillatelser til å filme en film på lokasjon. Rådføre seg med eiere og lokale myndigheter.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Analysere logistikkbehov

  Analysere logistikkbehovene i alle de ulike avdelingene på det organisatoriske nivået.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Lete etter en passende location

  Søke etter steder som er egnet for filming eller fotografering.

 • Administrere plasseringslogistikk

  Sørge for at skuespillerne, besetningen og utstyret når stedet i tide, og på en organisert måte. Organisere catering, kraftkilder, parkering osv.

 • Jobbe med forhåndsproduksjonsteam

  Rådføre seg med forhåndsproduksjonsteamet om forventninger, krav, budsjett osv.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Forhandle pris

  Organisere en avtale om pris for produkter eller tjenester som ytes eller tilbys.

 • Forberede veianvisninger

  Utforske de ulike rutene til filmlokasjonene. Ta notater. Lage detaljerte veibeskrivelser som skal deles ut til rollebesetningen og personalet. Lage veiskilt.

Source: Sisyphus ODB