Yrke logistikkanalytiker

Logistikkanalytikere effektiviserer produktframstilling, -transport, -lagring og -distribusjon. De vurderer problemer med produksjon og forsyningskjede og finner økonomisk effektive løsninger. De bistår bedriftsledere i beslutningsprosesser og dirigerer programmer for å forsyne underleverandører, ledere og kunder med logistisk teknologi.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Begrensningsteori

  Kjenne til teorien om begrensninger (TOC) og arbeide for maksimal effektivitet for utstyr for å øke produksjonen i forsyningskjeden og selskapets overskudd.

 • Forsyningskjedestyring

  Flyten av varer i forsyningskjeden, forflytning og lagring av råstoffer, prosessbeholdninger og ferdige varer av opprinnelsen til forbruket.

 • Grønn logistikk

  Kjenne til grønn logistikk, der det gjøres betydelig innsats for å minimere den økologiske påvirkningen til logistikkvirksomhet.

Ferdigheter

 • Støtte utvikling av årsbudsjett

  Støtte utviklingen av årsbudsjettet ved å produsere grunnleggende data som definert av driftsbudsjettprosessen.

 • Utføre systemanalyse

  Gjennomføre systemanalyser og beregne i hvilken grad endringer kan påvirke resultatene.

 • Analysere forsyningskjedetrender

  Analysere og foreta prognoser om trender og utviklingstrekk i forsyningskjeden med hensyn til teknologi, effektivitetssystemer, typer produkter som sendes, og logistikkkrav for forsendelser, slik at man fortsatt skal være i fremstre rekke når det gjelder metoder i forsyningskjeden.

 • Vedlikeholde logistikkdatabaser

  Vedlikeholde databaser som brukere i undersektoren logistikk og lagring har tilgang til.

 • Jobbe på en økonomisk effektiv måte

  Utføre arbeidet så effektivt som mulig for å unngå sløsing av materialer, tid og energi i så stor grad som mulig.

 • Bruke metoder for logistisk dataanalyse

  Lese og tolke data om forsyningskjede og transport. Analysere påliteligheten og tilgjengeligheten av funn ved hjelp av metoder som for eksempel datautvinning, datamodellering og lønnsomhetsanalyse.

 • Administrere prissettingssystemer for logistikk

  Administrere prissettingssystemer for logistikk; sørge for at prisene gjenspeiler kostnadene.

 • Forbedre produksjonsarbeidsflyt

  Forbedre produksjonsarbeidsflyten ved å analysere og utvikle logistikkplaner som påvirker både produksjon og distribusjon.

 • Analysere forsyningskjedestrategier

  Undersøke en organisasjons planleggingsdetaljer for produksjon, forventede behov for produksjonsenheter, kvalitet, mengde, kostnad, tilgengelig tid og arbeidskraft. Gi forslag for å forbedre produkter og tjenestekvalitet, og for å redusere kostnader.

 • Samarbeide med logistikkledergrupper

  Kommunisere med logistikkledelse om å optimalisere servicenivåer. Optimalisere forsyningskjeden mens utgiftene holdes på et minimum.

 • Vedlikeholde fraktratedatabaser

  Utvikle og opprettholde databaser for godstransportmetoder for å fastslå og benytte de mest kostnadseffektive transportmetodene.

 • Oppdage flaskehalser

  Identifisere flaskehalser i forsyningskjeden.

 • Bruke spesifikk dataanalyseprogramvare

  Bruke spesifikk programvare for dataanalyse, herunder statistikk, regneark og databaser. Utforske muligheter for å lage rapporter til ledere, overordnede eller kunder.

 • Analysere transportbedriftsnettverk

  Analysere ulike transportbedriftsnettverk for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv transport. Analysere nettverkene som har som mål å oppnå lavest mulig kostnader og høyest mulig effektivitet.

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Forstå hvordan forsyningkjeder kan bedres for å øke inntjening

  Tolke hvordan forbedringer av forsyningskjeden vil påvirke selskapets fortjeneste. Intensifiere forbedringen av disse prosessene som vil effektivisere forsyningskjeden på en mest mulig effektiv måte og samtidig oppnå størst mulig fortjeneste.

 • Utvikle effektive planer for logistikkoperasjoner

  Utarbeide og implementere planer for å øke effektiviteten og redusere avfallet under logistikkoperasjoner.

 • Gjennomgå prosedyrer for distribusjonsledelse

  Utvikle og vurdere distribusjonsprosedyrer for å redusere utgiftene og øke kundetilfredsheten.

Source: Sisyphus ODB