Yrke logistikkoordinator, togfrakt

Logistikkoordinatorer, togfrakt styrer forsendelser med tog, med eller uten andre transportformer. De koordinerer rettidig tildeling av transportmidler og utstyr og sikrer rettidig levering. De designer og vedlikeholder effektive forsyningskjeder for kunder og avsendere.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Multimodal transportlogistikk

  Forstå logistikk og multimodal transport som planlegging og kontroll av transport av varer eller mennesker, og alle tilknyttede logistiske støtteaktiviteter.

 • Markeder for transportmåter

  Kjenne til ulike transportmåter og markedsmuligheter i Europa.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

Ferdigheter

 • Klargjøre forsendelser i tide

  Klargjøre produktet for forsendelse som planlagt.

 • Forhandle om logistikktjenester

  Forhandle om logistikktjenester og relaterte støtteaktiviteter med fokus på egne og andres mål.

 • Forberede fraktforsendelsesrapporter

  Sette sammen og sende inn fraktforsendelsesrapporter. Inkludere detaljert informasjon om fraktforhold og frakthåndtering; rapportere problemer hvis nødvendig.

 • Holde oversikt over forsendelsesbetalinger

  Overvåke utviklingen i betalingene som er gjort for forsendelse av produkter.

 • Anvende transportledelseskonsepter

  Bruke forvaltningskonsepter for transportindustrien til å forbedre transportprosessene, redusere avfallet, øke effektiviteten og forbedre utarbeidelse av tidsplanen.

 • Håndtere risiko ved forsendelse

  Håndtere risikofylt eller farlig last, sikre at hver forsendelsesoperasjon utføres på en passende måte, kalkulere lastvekt, sikre at kraner er plassert korrekt, påse at containere passer i forsendelsen.

 • Spore forsendelser

  Spore alle forsendelsesbevegelser på daglig basis ved å bruke informasjon fra sporingssystemer og proaktivt varsle kunder om hvor forsendelsene deres befinner seg.

 • Spore forsendelsessteder

  Spore de ulike transportstedene der pakker ankommer, for å opprettholde et effektivt distribusjonssystem og sporingssystem for kunder.

 • Betjene jernbanekommunikasjonssystemer

  Betjene jernbanekommunikasjonssystemer; gi kunngjøringer over høyttalersystemet eller kommunisere med den sentrale togforvaltningen.

 • Løse forsendelsesproblemer

  Finne løsninger på alle problemer knyttet til forsendelse av produkter.

 • Jobbe i et logistikkteam

  Kunne jobbe sikkert i et logistikkteam, der hvert medlem av teamet fyller en rolle designet for å øke teamets effektivitet som helhet.

 • Sikre overholdelse av forsendelsesforskrifter

  Sørge for overholdelse av forsendelsesforskrifter, regler og prosedyrer Sikre forsendelser. Garantere sikkerheten til personalet som håndterer forsendelsen.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Overholde jernbanesikkerhetsstandarder

  Sikre samsvar med minstekravene til sikkerhet for godsvogner som drives av jernbaneselskaper som er underlagt europeisk lovgivning.

 • Håndheve forskrifter jernbanesikkerhet

  Fremme og håndheve sikkerhetsprosedyrer og EU-regler for å sørge for at jernbanesikkerheten opprettholdes og kontinuerlig forbedres, og ta hensyn til utviklingen av europeiske regelverk.

 • Analysere transportkostnader

  Identifisere og analysere transportkostnader, tjenestenivåer og tilgjengeligheten til utstyr, gi anbefalinger og gjennomføre forebyggende/korrigerende tiltak.

 • Håndtere forsendelsesdokumentasjon

  Kontrollere regninger, ordrer og annen dokumentasjon for å kontrollere at varene sendes på riktig måte.

Source: Sisyphus ODB