Yrke logistikkoperatør

Logistikkoperatører gjennomfører håndtering og oppbevaring av artikler gjennom aktiviteter som lasting, lossing og flytting av artikler i et lager eller lagerrom. De arbeider etter bestilling og inspiserer artikler og dokumenterer håndteringen av artiklene. Logistikkoperatører følger også med på lagerbeholdningen og sørger for at avfall deponeres på en trygg måte.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lagerstyringsregler

  De spesifikke prinsippene og teknikkene som benyttes for å fastsette det nødvendige nivået av varer som er nødvendig.

 • Produktkodesystem

  Koder for emballasje og merking som er påkrevd for å implementere riktig håndtering av varer.

Ferdigheter

 • Implementere effektiviseringsplaner for logistikkoperasjoner

  Implementere effektiviseringsplaner utarbeidet av ledelsen ved anlegget. Bruke teknikker, ressurser og opplæring for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen.

 • Sortere avfall

  Manuell eller automatisk sortering av avfall ved å dele det inn i de forskjellige elementene.

 • Betjene lagermaterialer

  Kunne betjene jekketralle og lignende motorisert lagerutstyr med tanke på lossing og lagring.

 • Laste tunge gjenstander på paller

  Bruke løfteutstyr og maskiner til å laste tunge produkter, som steinplater eller murstein, på flyttbare plattformer, slik at de kan lagres og flyttes.

 • Plukke ordrer for utsendelse

  Plukke ordrer for utsendelse og sørge for at riktig antall og varetype lastes og sendes. Merke produktartikler etter forespørsel.

 • Bruke lagermerkingsverktøy

  Merke beholdere og beholdertagger eller produkter. Bruke lagermarkeringsverktøy.

 • Betjene lagerregistersystemer

  Bruke systemer for registrering av produkt-, emballasje- og ordreinformasjon i bestemte formater og registertyper.

 • Behandling av utsendelsesordre

  Pakke og levere de pakkede varene til en transportør.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Stable gods

  Stable varer og produserte produkter i containere uten noen spesiell behandling eller prosedyre.

 • Behandle inngående byggeforsyningsartikler

  Motta forsyninger for bygge- og anleggsvirksomhet, håndtere transaksjonen og føre inn forsyninger i det interne administrasjonssystemet.

 • Pallelasting

  Kunne laste og losse paller på kjøretøy på en sikker måte.

 • Vedlikeholde lagerkontrollsystemer

  Holde lagerkontrollsystemer oppdaterte og sørge for nøyaktighet på lager.

 • Administrere lagerbeholdning

  Administrere lagerbeholdning og kontrollere lager og transport av varer. Overvåke transaksjoner som for eksempel shipping, mottak og lagring.

 • Vedlikeholde lagerets fysiske tilstand

  Utvikle og gjennomføre nye planløsninger for lagre for å holde lokalene i god stand; utstede arbeidsordrer for reparasjoner og utskiftninger.

 • Sikre gods i henhold til arbeidsordre

  Feste bånd rundt stabler eller gjenstander før forsendelse eller lagring.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Følge instruksjoner for lagerkontroll

  Stable lagerpakker i henhold til de mottatte kontrollinstruksene.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Avhende ikke-farlig avfall

  Avhende avfall som ikke utgjør noen fare for helse og sikkerhet, på en måte som er i samsvar med rutinene for resirkulering og avfallshåndtering.

Source: Sisyphus ODB