Yrke lokaliserer

Lokaliserere oversetter og tilpasser tekster til språk og kultur for en bestemt målgruppe. De konverterer standard oversettelse til lokalt forståelige tekster, med forståelse for kulturen, uttrykksmåter og andre nyanser som gjør oversettelsen rikere og mer meningsfull for en kulturmålgruppe enn det den var før.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Etterredigering

  Korrekturlese en oversettelse, vanligvis generert av en maskin, og som forbedrer nøyaktigheten i teksten i det oversatte språket.

Ferdigheter

 • Oppdatere språkferdigheter

  Undersøke eller praktisere språkkunnskaper for å holde seg oppdatert på språkendringer for best mulig oversetting eller tolkning.

 • Gjennomgå oversettelsesarbeid

  Lese oversatte tekster grundig for å sikre nøyaktighet og at formålet er oppnådd.

 • Bruke lokaliseringsverktøy

  Benytte seg av en rekke oversettelsesverktøy til hjelp ved lokalisering og tilpasning av tekster.

 • Oversette emneord

  Tolke og oversette emneord fra ett språk til et annet, med mål om å sikre en korrekt oversettelse.

 • Oversette språkkonsepter

  Oversette et språk til et annet språk. Matche ord og uttrykk med tilsvarende ord og uttrykk på andre språk samtidig som at budskapet og nyansene i originalteksten bevares.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Revidere oversettelsesarbeid

  Sammenligne og utføre tospråklig redigering ved å lese det oversatte arbeidet og sammenligne det med den originale teksten.

 • Utvikle en oversettelsesstrategi

  Utføre forskning for bedre å forstå det aktuelle materialet og formulere riktige spørsmål for å få den nødvendige informasjonen.

 • Gi tilgang til skriftlig innhold

  Formidle opplysninger i skriftlig form via digitale eller trykte medier i henhold til målgruppens behov. Strukturere innholdet i henhold til spesifikasjoner og standarder. Anvende grammatikk og staveregler.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Tilpasse tekst kulturelt

  Tilpasse teksten kulturelt og språklig for leseren, samtidig som teksten skal ha det opprinnelige budskapet og de opprinnelige nyansene.

 • Mestre språkregler

  Mestre teknikkene og praksisene for språkene som skal oversettes. Dette omfatter både morsmålet ditt og fremmedspråk. Være fortrolig med gjeldende standarder og regler og finne riktige uttrykk og ord å bruke.

 • Oversette tekster

  Oversette tekst fra ett språk til et annet mens betydningen av og nyansene i den opprinnelige teksten bevares, uten å legge til, endre eller utelate noe, og unngå å uttrykke personlige meninger og følelser.

 • Korrekturlese tekst

  Lese en tekst grundig, se etter, kontrollere og rette feil for å sikre at innholdet kan publiseres.

 • Forstå materialet som skal oversettes

  Lese og analysere innholdet og temaene i materialet som skal oversettes. Oversetteren må forstå hva som er skrevet for å kunne oversette innholdet på best mulig måte. Det er ikke alltid mulig med en ord-for-ord-oversettelse, og oversetteren må navigere i språket for å bevare budskapet i teksten på best mulig måte.

 • Overføre kildetekstens innhold

  Oversette tekster uten å tilføye, endre eller utelukke. Sørge for at det opprinnelige budskapet bevares. Ikke gi uttrykk for egne følelser og meninger.

 • Forbedre oversatte tekster

  Revidere, lese og forbedre manuelle eller maskinbaserte oversettelser. Forbedre oversettelsenes nøyaktighet og kvalitet.

Source: Sisyphus ODB