Yrke los

Loser er sjømenn som veileder skip gjennom farlige eller farvann med områder med høy trafikk, for eksempel havner eller elvemunninger. De er eksperter på å styre skip, og innehar detaljert kunnskap om lokale vannveier.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lokale farvann i havn

  Kjenne til lokale farvann i havner og de mest effektive rutene for navigasjon for ulike typer fartøyer inn i havnene.

 • Fartøyers stabilitetsprinsipper

  Ha en grundig forståelse av prinsippene for fartøysstabilitet. Følge sikkerhetskrav under på- og avlasting av last.

 • Prinsipper for lastoppbevaring

  Forstå prinsippene for lasterom. Forstå framgangsmåtene for å laste og losse containere på en slik måte at det tas hensyn til tyngdekrefter som utøves under transport.

Ferdigheter

 • Regulere hastigheten til skip i havner

  Regulere hastigheten til fartøyer i havner på grunnlag av opplysninger fra havnemyndighetene. Sikre en myk ankomst for fartøyet inn i havnen.

 • Gjennomføre vannavigering

  Sørge for at fartøyet har oppdaterte og relevante sjøkart og nødvendig sjøfartsdokumentasjon. Lede prosessen med å klargjøre ferdsrapporten, fartøyets fartsplan, daglige posisjonsangivelser og losens opplysningsskjema.

 • Bistå ved maritime redningsaksjoner

  Gi assistanse i forbindelse med maritime redningsoperasjoner.

 • Gjennomføre skip-til-land-operasjoner

  Gjennomføre skip-til-land-operasjoner og prosesser for å utveksle opplysninger som er påkrevd for fartøyoperasjoner.

 • Styre fartøy i havner

  Styre fartøy i havner ved hjelp av informasjon om det lokale været, vind, vanndybde, tidevann osv. Sikre at fartøy unngår farer som skjær ved hjelp av navigasjonshjelpemidler.

 • Overvåke luftfartsmeteorologi

  Overvåke og tolke opplysningene ved værstasjoner for å kunne forutse tilstander som kan påvirke lufthavner og flyginger.

 • Bruke riggingsverktøy

  Bruke digitale verktøy som kabler, tau, trinser og vinsjer for å sikre høye strukturer.

 • Veilede skip inn i dokker

  Føre et skip trygt inn i en dokk og forankre det.

 • Vedlikeholde last- og vektdistribusjon inni transportbeholder

  Sikre balansen og massefordelingen i transportmidler (båter, fly, tog, lastebiler og så videre). Sikre at plasseringen av passasjerer og gods ikke er til hinder for transportmiddelets mobilitet.

 • Føre skipslogger

  Føre skriftlige logger over hendelser og aktiviteter på et skip

 • Navigere fartøy inn i havner

  Navigere fartøy trygt inn og ut av havn; kommunisere og samarbeide med kaptein og skipets mannskap; operere fartøyets kommunikasjons- og navigasjonsinstrumenter; kommunisere med andre fartøy og havnekontrollsenter.

 • Planlegge navigering

  Planlegge navigasjonsreiseruten for et fartøy med hensyn til tidevannsendringer og værforhold.

 • Sikre overholdelse av havnebestemmelser

  Sikre overholdelse av forskrifter ved havner og sjøhavner. Kommunisere med relevante myndigheter for å identifisere mulige risikoer.

 • Ankre skip i havnen

  Ankre skip i havnen i henhold til skipstypen.

 • Koordinere havnoperasjoner

  Koordinere forsendelser av last til og fra havner. Plassere kraner og containere i forsendelser, der det tas hensyn til nøyaktige mål og nøyaktig vekt på hver container.

 • Bruke vannavigeringsenheter

  Bruke vannavigasjonsutstyr, for eksempel kompass eller sekstant, eller navigasjonshjelpemidler, som fyrtårn eller bøyer, radar, satellitt og datasystemer, for å navigere fartøyer i farvann. Bruke oppdaterte diagrammer/kart, meldinger og publikasjoner for å fastslå den nøyaktige plasseringen til et fartøy.

 • Analysere værmelding

  Analysere værvarsler og opplysninger om meteorologiske forhold, som vindkrefter, atmosfæriske strukturer, skyer og sikt. Gi analyser avhengig av kravene til ulike næringer og tjenesteytere.

 • Assistere i forbindelse med vannbasert navigasjon

  Sikre at det er oppdaterte diagrammer og nautiske om bord på skipet. Utarbeide informasjonsark, reiserapporter, kjøreplaner og posisjonsrapporter.

Source: Sisyphus ODB