Yrke losformidler

Losformidlere koordinerer skip som ankommer eller forlater havnen. De skriver ordrer som viser navn på skip, ankerplass, taubåtselskap og tidspunkt for ankomst eller avgang, og gir beskjed til losen om oppdraget. De innhenter kvitteringer på losoppdrag fra losen ved retur fra skipet. Havnefogder registrerer også avgifter ved mottak, med utgangspunkt i tariffbøker, utarbeider rapporter om aktiviteter, for eksempel antall losede skip og avgifter som er påløpt, og fører journal over skip som kommer inn i havn, som viser eier, skipets navn, deplasement, agent, og registreringsland.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Maritim transportteknologi

  Forstå maritim transportteknologi og holde seg oppdatert på de siste funnene i feltet. Bruke denne kunnskapen i drift og beslutningstaking om bord.

 • Dokkoperasjoner

  Kjenne til operasjoner som foregår i havnen, først og fremst i forbindelse med innkommende og utgående overføringer av last. Kjenne til logistikkvirksomhet i forbindelse med kraner, containere og forsendelser.

 • Internasjonale tariffer

  Kjenne til internasjonale tariffer, skatter eller avgifter som må betales i en bestemt klasse av import- eller eksportmaterialer.

Ferdigheter

 • Betjene radioutstyr

  Konfigurere og betjene radioinnretninger og tilbehør, for eksempel kringkastingskonsoller, forsterkere og mikrofoner. Forstå det grunnleggende i radiooperatørspråket og, om nødvendig, gi instruksjoner om riktig håndtering av radioutstyr.

 • Overvåke gyldigheten av skipssertifikater

  Kontrollere og overvåke gyldigheten av skipets sertifikat og andre offisielle dokumenter som skal medbringes om bord. Ha kunnskap og evne til å sikre gyldigheten av sertifikater og andre dokumenter som skal medbringes om bord.

 • Veilede skip inn i dokker

  Føre et skip trygt inn i en dokk og forankre det.

 • Være bindeledd mellom kunden og ulike transporttjenester

  Fungere som bindeledd mellom kunden og ulike transporttjenester.

 • Oppgi nøyaktig informasjon om vannveier

  Gi skippere og kapteiner nøyaktig og rettidig informasjon om alle fartøysbevegelser og relevant informasjon om elv eller sjø.

 • Skrive dokkposter

  Skrive og administrere dokkposter der all informasjon om skip som legger til eller fra kai, registreres. Sikre at registreringsopplysningene blir innhentet og er riktige.

 • Forberede dokumentasjon for internasjonal skipsfart

  Forstå hvordan man forbereder og behandler offisielle dokumenter for internasjonal skipsfart.

 • Gjennomgå skipsdokumentasjon

  Gjennomgå skipsdokumentasjon knyttet til frakttillatelser, informasjon om folkehelse, besetningsmedlemmer og aktiviteter samt andre samsvarsbestemmelser.

 • Måle skipstonnasje

  Måle skip for å identifisere lasteroms- og oppbevaringsmuligheter.

 • Samarbeide med havnebrukere

  Kommunisere og samarbeide med havnebrukere, som overføringsagenter, fraktkunder og havneledere.

Source: Sisyphus ODB