Yrke lotterisjef

Lotterisjefer organiserer og samordner virksomheten til en lotteriorganisasjon. De har tilsyn med daglig drift og legger til rette for kommunikasjon mellom personale og kunder. De gjennomgår lotteriprosedyrer, ordner med priser, lærer opp personale og jobber for å forbedre lønnsomheten i virksomheten. De har ansvaret for all lotterivirksomhet og sørger for at relevante lotteriregler og -forskrifter blir fulgt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Lotteriselskapsretningslinjer

  Regler og retningslinjer for et selskap som er involvert i lotterier.

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

 • Lotteriutstyr

  Lotterimatriser og veddesystemer der innsatsene samles i en pott. 

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

Ferdigheter

 • Ordne revisjon

  Sørge for en systematisk undersøkelse av bøker, regnskap, dokumenter og kuponger for å fastslå i hvilken grad regnskapet gir et reelt og sannferdig inntrykk, og for å sikre at regnskapet utføres på riktig måte i henhold til loven.

 • Utføre pengeinnsamlingsaktiviteter

  Utføre aktiviteter for å samle inn penger til en organisasjon eller en kampanje, for eksempel ved å snakke med offentligheten, samle inn penger til en organisasjon eller et annet generelt arrangement og ved å bruke innsamlingsverktøy på nettet.

 • Involvere frivillige

  Rekruttere, motivere og administrere frivillige i organisasjonen eller på en avdeling i organisasjonen. Administrere relasjonen med de frivillige fra før de melder seg som frivillig, gjennom hele tiden de tilbringer i organisasjonen, til etter at de har avsluttet den formelle frivillige innsatsen.

 • Administrere lønnsomhet

  Vurdere salgs- og profittresultatet regelmessig.

 • Administrere lotteridrift

  Administrere alle lotteriaktiviteter for å sikre at operasjoner gjennomføres på riktig måte. Legge merke til prosedyreproblemer, og sikre at alle lotteriaktiviteter er i samsvar med loven og organisasjonens regler. Sikre finansieringen av lotteripremier og implementere planer for å sikre lotteriorganisasjonens bærekraft.

 • Administrere database

  Bruke skjemaer og modeller for databasedesign, definere dataavhengigheter, bruke spørringsspråk og databaseadministrasjonssystemer (DBMS) til å utvikle og administrere databaser.

 • Administrere lønn

  Forvalte og ha ansvar for at ansatte mottar lønn, gå gjennom lønn og andre ytelser og gi ledelsen råd om lønn og andre ansettelsesvilkår.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Vedlikeholde lotteriutstyr

  Vedlikeholde lotteriutstyr (mekanikk og elektronikk), og overvåke salgsprosedyrer.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Lede prosessoptimalisering

  Lede prosessoptimalisering å bruke statistiske data. Designe eksperimenter på produksjonslinjen og modeller for funksjonell prosesskontroll.

 • Administrere frivillige

  Administrere oppgaver, rekruttering, programmer og budsjetter for frivillige.

 • Markedsføre bedrift

  Til enhver tid prøve å stille selskapet i et best mulig lys og strekke seg ekstra langt for å sørge for at både staben og kundene får en best mulig opplevelse av klubben. Forklare og aktivt promotere alle klubbaktivitetene til kundene.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Administrere pengeinnsamlingsaktiviteter

  Igangsette pengeinnsamlingsaktiviteter, forvalte innsamlingsstedet, de involverte teamene, formålene og budsjettene.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Sette organisatoriske retningslinjer

  Bidra til å definere organisasjonens retningslinjer for utfordringer som deltakernes rettigheter til å delta, programkravene og programfordelene for tjenestebrukerne.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Planlegge bruk av fritidsfasiliteter

  Planlegge bruk av fritidsfasiliteter.

Source: Sisyphus ODB