Yrke lovrådgiver

Rådgivere i lovmessige anliggender undersøker, analyserer og utvikler policyer knyttet til den juridiske sektoren og implementerer disse policyene for å forbedre det eksisterende regelverket i sektoren. De har et nært samarbeid med partnere, eksterne organisasjoner eller andre interessenter og gir dem regelmessige oppdateringer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Juridisk forskning

  Metoder og prosedyrer for forskning i juridiske saker, f.eks. regelverket samt ulike tilnærminger til analyser og innsamling av kilder, og kunnskapen om hvordan man tilpasser forskningsmetoden til en bestemt sak for å få nødvendig informasjon.

 • Juridisk saksbehandling

  Prosedyrer i en juridisk saksbehandling, fra begynnelse til slutt, f.eks. dokumentasjonen som må forberedes og håndteres, personene som er involvert i de ulike fasene i saken og kravene som må oppfylles før saken kan avsluttes.

 • Juridiske studier

  Lovstudier, situasjoner og årsaker som utløser respons fra institusjoner i form av lover og forskrifter. Eksempler på rettsområder er privatrett, handelsrett, strafferett og tingsrett.

Ferdigheter

 • Analysere juridiske bevis

  Analysere bevis, for eksempel bevis i straffesaker, prosessdokumenter i en sak eller annen dokumentasjon som kan anses som bevis, for å få et godt overblikk over saken og løse den.

 • Gi råd om lovgivende handlinger

  Gi medlemmer av en lovgivende forsamling råd om lovforslag de ønsker å fremme, eller som de har fått til behandling.

 • Gi råd om rettslige avgjørelser

  Gi råd til dommere eller andre tjenestemenn ved rettslige avgjørelser om hvilken avgjørelse som vil være riktig, i tråd med loven og de moralske hensyn, eller som er mest fordelaktig for rådgiverens klient, i en bestemt sak.

 • Gi juridisk rådgivning

  Gi råd til kunder for å sikre at deres handlinger er i samsvar med loven, i tillegg til å være de mest gunstige for situasjonen og det spesifikke tilfellet, for eksempel å gi informasjon, dokumentasjon eller råd om hvordan en kunde kan gå fram hvis de ønsker å reise sak mot noen eller noen reiser sak mot dem.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

Source: Sisyphus ODB