Yrke lufthavnsjef

Lufthavnsjefer har tilsyn med en gruppe ledere som leder eller har tilsyn med et særlig område av flyplassen, programmet eller et prosjekt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Flyplassdriftsmiljø

  En grundig forståelse av lufthavndriftsmiljøet, driftsegenskapene, tjenestene, virksomheten og framgangsmåtene i et generelt tjenesteområde på en lufthavn samt av leverandører, partnere og andre lufthavnbyråer.

 • Flyplassmiljøretningslinjer

  De offisielle reguleringene for miljøstandarder på flyplasser som er diktert av nasjonale koder for planlegging av flyplassanlegg og relatert utvikling. Disse omfatter regulatoriske aspekter som gjelder for støy og miljø, tiltak for bærekraft og virkninger i forbindelse med arealbruk, utslipp og risikoreduksjon for dyr.

Ferdigheter

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Assistere ulike flyplassbrukere

  Oppfylle behovene til ulike typer flyplassbrukere; forberede og gjennomføre planer for å innfri interessentenes forespørsler.

 • Vedlikeholde beholdning knyttet til flyplassdrift

  Føre en ajourført beholdningsliste over alle sider ved flyplassoperasjoner.

 • Utøve en målrettet lederrolle mot kolleger

  Påta seg en lederrolle i organisasjonen og overfor kolleger for å gi underordnede veiledning og instrukser med sikte på å oppnå spesifikke mål.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Forhandle salgskontrakter

  Komme til enighet mellom kommersielle partnere med fokus på vilkår, spesifikasjoner, leveringstid, pris og lignende.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Følge etiske retningslinjer innen transporttjenester

  Gjennomføre transporttjenester i henhold til aksepterte prinsipper for hva som er rett og galt. Dette inkluderer prinsipper om rettferdighet, åpenhet og upartiskhet.

 • Opptre diplomatisk

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfull måte.

 • Overvåke vedlikeholdsaktiviteter på flyplasser

  Overvåke flyplassansatte under drifts- og vedlikeholdsaktiviteter, som drivstoffylling av fly, kommunikasjon med fly, vedlikehold av rullebane og så videre.

 • Implementere forbedringsprosedyrer innen flyplassdrift

  Implementere prosedyrer for å forbedre driften på en flyplass basert på en forståelse av behovene til flyplassen. Planlegge og utvikle forbedringsprosedyrer ved bruk av tilstrekkelige ressurser.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Sikre kundefokus

  Ha en holdning som alltid har fokus på kundene.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for utvikling og transformering av selskapet. Strategisk ledelse involverer å formulere og implementere de viktigste målene og itltakene for enbedriften bedrift, fra toppledelse på vegne av eiere, basert på hensyn til tilgjengelige ressurser og en vurdering av interne og eksterne miljøer organisasjonen har virksomhet i.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

Source: Sisyphus ODB