Yrke luftromsjef

Luftromsjefer styrer aktiviteter for å utvikle det europeiske luftrommet i et kontinuum som er fleksibelt og reaktivt med hensyn til endringer av brukernes behov i luftrommet. De har som mål å optimalisere nettverkskapasiteten og forbedre ytelsen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lufttransportlov

  Kjenne til transportlover og -forskrifter. På grunn av luftfartens natur overlapper kunnskap om transportlover delvis med kunnskap om internasjonal lov.

 • Lufttrafikkontrolloperasjoner

  Forstå oppgavene som utføres av flygeledere, inkludert samspill og effektiv kommunikasjon mellom fly og flygeledere, utføring av oppfølgingsaktiviteter og sikring av jevn drift under flyginger.

 • Elektronisk kommunikasjon

  Datakommunikasjon ved hjelp av digitale midler som datamaskiner, telefon eller e-post.

 • Navigering etter himmellegemer

  Forstå vitenskapen bak navigasjon i lufta og posisjonsfiksering ved hjelp av spesialisert måleutstyr.

 • Lufttrafikkstyring

  Ha en grundig forståelse av de viktigste aktivitetene i lufttrafikkstyring, f.eks. trafikkontroll, styring av lufttrafikken, og informasjonstjenester i forbindelse med luftfart.

 • Kontrollsystemer for luftfartøyflyvning

  Kjenne til innstillingene, funksjonene og driften av flykontrollsystemer. Administrere kontrollflater på fly, cockpitkontroller, tilkoblinger, og driftsmekanismer som er nødvendige for å kontrollere flyretningen til et fly. Bruke flymotorkontroller for å endre flyets hastighet.

Ferdigheter

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Ha visuell kompetanse

  Tolke diagrammer, kart, grafikk og andre bildefremstillinger som brukes i stedet for skrift. Siden grafikkene som brukes, kan variere fra prosess til prosess, må fagpersonen ha tilstrekkelig kunnskap på feltet til å kunne følge og bruke den presenterte informasjonen.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Betjene radarutstyr

  Betjene radarskjermer og annet radarutstyr; sikre at luftfartøyer flyr i en trygg avstand fra hverandre.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Anvende konseptet fleksibel bruk av luftrommet

  Overvåke effektiv implementering av konseptet Fleksibel bruk av luftrommet (FUA) på ulike nivåer.

 • Administrere aspekter ved luftromstyring

  Håndtere alle aspekter ved luftromstyring innen alle luftromsklasser.

 • Ha romlig bevissthet

  Være oppmerksom på posisjonen din og rommet rundt deg. Forstå forholdet mellom gjenstander rundt deg når du skifter posisjon.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Overvåke luftromplanlegging

  Prosessere luftromsdata for å overvåke og forbedre luftromplanlegging; forbedre flyeffektiviteten og redusere driftskostnader.

 • Utføre navigasjonsberegninger

  Løse matematiske problemer for å oppnå trygg navigering.

Source: Sisyphus ODB