Yrke lydingeniør

Lydingeniører studerer og anvender lydteknikk på forskjellige områder. De arbeider innen en rekke områder, herunder undersøkelse av akustikk, og elementer som påvirker overføringen av lyd, i lokaler for konserter og opptak. De kan også undersøke støyforurensningsnivåene for aktiviteter som er underlagt begrensninger mht. støy.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Akustisk prosjektering

  Ingeniørdisiplin som bruker akustikk for å lage nye teknologier for å redusere uønsket støy, for bruksområder for ultralyd for å bedre akustikken i konsertsaler osv.

 • Akustikk

  Studie av lyd, dens refleksjon, forsterkning og absorpsjon i et rom.

Ferdigheter

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB