Yrke lydingeniør

Lydingeniører studerer og anvender lydteknikk på forskjellige områder. De arbeider innen en rekke områder, herunder undersøkelse av akustikk, og elementer som påvirker overføringen av lyd, i lokaler for konserter og opptak. De kan også undersøke støyforurensningsnivåene for aktiviteter som er underlagt begrensninger mht. støy.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Akustisk prosjektering

  Ingeniørdisiplin som bruker akustikk for å lage nye teknologier for å redusere uønsket støy, for bruksområder for ultralyd for å bedre akustikken i konsertsaler osv.

 • Akustikk

  Studie av lyd, dens refleksjon, forsterkning og absorpsjon i et rom.

Ferdigheter

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB