Yrke lydkunstner

Lydkunstnere bruker lyd som sitt viktigste kreative medium. De uttrykker sin intensjon og identitet gjennom å skape lyder. Lydkunst er tverrfaglig og sammensatt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Akustikk

  Studie av lyd, dens refleksjon, forsterkning og absorpsjon i et rom.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

Ferdigheter

 • Administrere lydkvalitet

  Utføre lydkontroller. Sette opp lydutstyr for optimal lydproduksjon både før og under fremførelsen. Regulere volumet under sendinger ved å styre lydutstyret. 

 • Kontekstualisere kunstnerisk arbeid

  Identifisere innvirkninger og plassere verket ditt innenfor en spesifikk trend som kan være av kunstnerisk, estetisk eller filosofisk art. Analysere utviklingen av kunstneriske trender, rådføre seg med eksperter på området, delta på arrangementer og så videre.

 • Betjene lyd i øvingsstudio

  Lage signaler for alle lydteknikere og bekrefte at de forstår dem. Hvis det ikke finnes noen lydmannskap, bruke signaler fra andre til å betjene lydsystemet.

 • Blande flere sporopptak

  Mikse lydopptak fra flere kilder ved å bruke et miksepanel, og gjøre redigeringer for å oppnå ønsket miks.

 • Konferere om kunstverk

  Informere om og diskutere egenskapene og innholdet i kunstverk, som er skapt eller blir produsert, med et publikum, kunstdirektører, katalogredaktører, journalister og andre interessenter.

 • Programmere lydsignaler

  Programmere lydsignaler og øve på lydtilstander før eller under prøver.

 • Koordinere aktiviteter i lydopptaksstudio

  Overvåke den daglige driften i et lydopptaksstudio. Sørge for at personer som er involvert i opptaksstudioets aktiviteter, kan produsere den ønskede lydkvaliteten i henhold til kundespesifikasjoner. Sørge for at materialet vedlikeholdes og er tilgjengelig.

 • Bruke lydgjengivelsesprogramvare

  Bruke programvare og utstyr som gjør analoge lydbølger om til digitale signaler som kan strømmes.

 • Samle inn referansemateriale for kunstverk

  Samle inn prøver av materialet som forventes å brukes i opprettelsesprosessen, spesielt dersom det ønskede kunstverket nødvendiggjør inngrep fra kvalifiserte arbeidere eller bestemte produksjonsprosesser.

 • Installere et flersporsopptak

  Gjøre de nødvendige forberedelsene for å spille inn musikk eller andre lyder på flere spor.

 • Lydmikse live

  Mikse lyd fra flere kilder under prøver eller i en livesituasjon.

 • Sette opp grunnleggende opptak

  Sette opp et grunnleggende lydopptakssystem.

 • Utføre teknisk lydsjekk

  Forberede og gjennomføre en teknisk lydsjekk før prøver eller forestillinger. Kontrollere instrumentoppsett og sikre av lydutstyret fungerer slik det skal. Forutse mulige tekniske problemer under en forestilling.

 • Redigere innspilt lyd

  Redigere lydopptak ved hjelp av en rekke typer programvare, verktøy og teknikker, for eksempel kryssfading, hastighetseffekter og fjerning av uønsket støy.

 • Betjene lydsystem live

  Betjene lydsystem og lydenheter under prøver eller i en live-situasjon.

 • Ta opp musikk

  Ta opp lyd eller musikkfremføringer i studio eller live. Bruke hensiktsmessig utstyr og ditt fagmessige skjønn til å ta opp mest mulig naturtro lyd.

 • Administrere elektronisk logistikk for lydutstyr

  Styre elektronisk logistikk for lydutstyr som brukes til kringkasting, miksing og opptak.

Source: Sisyphus ODB