Yrke lydoperatør

Lydoperatører styrer lyden under en forestilling basert på det kunstneriske eller kreative konseptet, i samspill med utøverne. Arbeidet deres er påvirket av og påvirker resultatene for andre operatører. Derfor samarbeider operatørene tett med designerne og utøverne. De klargjør lydfragmenter, fører tilsyn med monteringen, styrer det tekniske mannskapet, programmerer utstyret og håndterer lydsystemet. Arbeidet deres er basert på planer, instruksjoner og annen dokumentasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Tolke kunstneriske intensjoner

  Tolke forfatterens kunstneriske intensjoner.

 • Planlegge en innspilling

  Gjøre de nødvendige forberedelser for å spille inn musikk.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Kommunisere under show

  Kommunisere effektivt under liveopptredener og forvente tekniske feil som kan oppstå.

 • Sette opp grunnleggende opptak

  Sette opp et grunnleggende lydopptakssystem.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Registrere informasjon om utført kunstnerisk produksjon

  Registrere og dokumentere en produksjon i alle fasene rett etter utførelsesperioden, slik at den kan reproduseres, slik og all relevant informasjon forblir tilgjengelig.

 • Konsultere med interessenter om gjennomføring av en produksjon

  Rådføre seg med ulike mennesker og grupper som er interessenter i produksjonen. Være på linje når det gjelder den praktiske siden av produksjonen, og holde dem oppdatert.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokale forhold

  Justere planer til andre lokasjoner med hensyn til det kunstneriske konseptet.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Sette opp lydforsterkningssystem

  Sette opp et analogt lydforsterkningssystem i en live-situasjon.

 • Installere et flersporsopptak

  Gjøre de nødvendige forberedelsene for å spille inn musikk eller andre lyder på flere spor.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Lydmikse live

  Mikse lyd fra flere kilder under prøver eller i en livesituasjon.

 • Redigere innspilt lyd

  Redigere lydopptak ved hjelp av en rekke typer programvare, verktøy og teknikker, for eksempel kryssfading, hastighetseffekter og fjerning av uønsket støy.

 • Delta i sceneaktiviteter

  Registrere handlingen på scenen, og samhandle med den. Treffe beslutninger på riktig tidspunkt og med riktig fremgangsmåte i et produksjonsmiljø for å sikre flyt i fremføringen.

 • Ta opp musikk

  Ta opp lyd eller musikkfremføringer i studio eller live. Bruke hensiktsmessig utstyr og ditt fagmessige skjønn til å ta opp mest mulig naturtro lyd.

 • Betjene lydsystem live

  Betjene lydsystem og lydenheter under prøver eller i en live-situasjon.

 • Utføre kvalitetskontroll av design under en kjøring

  Kontrollere og sikre kvaliteten på designresultater under en kjøring.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Støtte en designer i utviklingsprosessen

  Støtte designere gjennom utviklingsprosessen.

 • Betjene en lydmikserkontroll

  Betjene et lydmiksesystem under øvelser eller under fremføringer.

 • Utføre lydsjekker

  Utføre lydsjekker for å sikre at alt fungerer som det skal under opptredenen. Samarbeide med artister for å sikre at utstyret er tilpasset forestillingens behov.

 • Blande flere sporopptak

  Mikse lydopptak fra flere kilder ved å bruke et miksepanel, og gjøre redigeringer for å oppnå ønsket miks.

 • Organisere ressurser for kunstnerisk produksjon

  Samordne menneskelige og materielle ressurser samt kapitalressurser innenfor kunstnerisk produksjon, basert på den aktuelle dokumentasjonen, for eksempel manuskripter.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Spille inn lyd med flere spor

  Spille inn og blande lydsignaler fra forskjellige lydkilder, som en flersporsopptaker.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Programmere lydsignaler

  Programmere lydsignaler og øve på lydtilstander før eller under prøver.

 • Ivareta fremføringens kunstneriske kvalitet

  Observere showet, forutse og reagere på tekniske problemer som kan oppstå, for å sikre optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Overvåke miksing i en sanntidssituasjon

  Overvåke lydmiksingen under en livefremføring, på eget ansvar.

Source: Sisyphus ODB