Yrke lysdesigner

Lysdesignere utvikler et lyskonsept for en forestilling og fører tilsyn med gjennomføringen av det. Arbeidet deres er basert på undersøkelser og kunstnerisk visjon. Designet deres er påvirket av og påvirker annen design, og må være i samsvar med disse designene og den overordnede kunstneriske visjonen. Derfor samarbeider designerne tett med kunstneriske ledere, operatører og det kunstneriske teamet. Under prøver og forestillinger veileder de operatørene for å oppnå optimal timing og manipulering. Lysdesignere utvikler lysplott, cuelister og annen dokumentasjon for å støtte operatørene og produksjonspersonalet. Lysdesignere jobber noen ganger også som selvstendige kunstnere, og skaper lyskunst utenfor en forestillingssammenheng.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Vurdere behov for strømtilgang

  Forberede og håndtere forsyning av elektrisk strøm til ulike områder.

 • Følge med på utviklingen innen designteknologi

  Identifisere og utforske de nyeste utviklingene innen teknologi og materialer som brukes i liveopptredenbransjen, for å skape en oppdatert teknisk bakgrunn for ens personlige designarbeid.

 • Analysere det kunstneriske konseptet basert på scenehandlinger

  Analysere en liveopptredens kunstneriske konsept, form og struktur basert på observasjon under prøver eller improvisasjon. Skape et strukturert grunnlag for utformingen av en bestemt produksjon.

 • Verifisere gjennomførbarhet

  Tolke en kunstnerisk plan og verifisere gjennomførbarheten for designen.

 • Presentere detaljerte designforslag

  Utarbeide og framlegge detaljerte designforslag for en bestemt produksjon for en blandet gruppe mennesker, herunder personale med teknisk, kunstnerisk og ledelsesrelatert bakgrunn.

 • Veilede ansatte for å gjennomføre fremføringen

  Gi alle teammedlemmer instruksjoner om hvordan de skal gjennomføre fremføringen.

 • Utføre målinger av fremføringsplass

  Måle fremføringsplassen med sikte på å beregne mengden belysningsutstyr som kreves, og hvor dette skal stå.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Analysere partitur

  Analyse partituret, formen, temaene og strukturen i et musikkstykke.

 • Kommunisere under show

  Kommunisere effektivt under liveopptredener og forvente tekniske feil som kan oppstå.

 • Utarbeide belysningsplan

  Lage tekniske tegninger og dokumentasjon innenfor lysavdelingen.

 • Utvikle designideer i samarbeid

  Dele og utvikle designideer med det kunstneriske teamet. Konseptualisere nye ideer uavhengig og sammen med andre. Presentere ideen din, få tilbakemeldinger og ta dem i betraktning. Sørge for at designet passer til arbeidene fra andre designere.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Ivareta fremføringens kunstneriske kvalitet

  Observere showet, forutse og reagere på tekniske problemer som kan oppstå, for å sikre optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Utføre kvalitetskontroll av design under en kjøring

  Kontrollere og sikre kvaliteten på designresultater under en kjøring.

 • Tilpasse eksisterende design til endrede forhold

  Tilpasse et eksisterende design til endrede omstendigheter og sikre at den kunstneriske kvaliteten på det opprinnelige desginet gjenspeiles i det endelige resultatet.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Fokusere scenelys

  Fokusere, rette inn, justere og finstille scenelys, enten alene eller som leder for en gruppe. Bestemme optimal belysning i samråd med teamet.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Analysere scenografien

  Analysere utvelgelsen og distribusjonen av materielle elementer på en scene.

 • Overvåke plotting av scenebelysning

  Sørge for at signaler for scenelys er lagt riktig inn i lystavlen. Stille inn nivåer, posisjoner, vekslinger osv.

 • Overvåke sosiologiske trender

  Identifisere og undersøke sosiologiske trender og bevegelser i samfunnet.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Utvikle designkonsept

  Undersøke informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for designen av en bestemt produksjon. Lese skript og rådføre deg med regissører og andre medlemmer av produksjonstaben, for å utvikle designkonsepter og planlegge produksjoner.

 • Foreslå forbedringer for kunstnerisk produksjon

  Vurdere tidligere kunstnerisk aktivitet med sikte på å forbedre fremtidige prosjekter.

 • Forske på nye ideer

  Lete grundig etter informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for å designe et spesifikt produksjonsgrunnlag.

 • Oppdatere designresultater under øvinger

  Oppdatere designresultatene basert på observasjon av scenebildet under prøvene, særlig der de forskjellige designene og handlingen integreres.

Source: Sisyphus ODB