Yrke lyssetter

Lyssettere bestemmer hva slags lys som trengs under produksjon ifølge video- og filmregissørens kreative visjon. De bruker manuset til å stille opp kravene til lyssetting for hver tagning. Lyssettere har tilsyn med oppsett og drift av belysningen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Personlige registiler

  Forstå og analysere atferden til spesifikke regissører.

 • Belysningsteknikker

  Egenskaper ved teknikker som brukes til å skape atmosfære og effekter på kamera eller på scenen, utstyret som trengs og riktig oppsett å bruke.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Kinematografi

  Registrering av lys og elektromagnetisk stråling for å skape film. Registrering kan skje elektronisk med en bildeføler eller kjemisk på lett følsomme materialer, som filmlager.

Ferdigheter

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Analysere behovet for tekniske ressurser

  Definere og utarbeide en liste over ressursene og utstyret som er nødvendige, basert på produksjonens tekniske behov.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Overvåke belysningscrew

  Overvåke crewet som har ansvar for å sette opp og betjene lysutstyret under produksjonen av en film eller teaterforestilling. Sørge for at de forstår den kreative visjonen og bruker riktig utstyr og innstillinger.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Lese lyssettingsplaner

  Lese instruksene på lyssettingsplanen for å fastslå hvilket lysutstyr som trengs og korrekt plassering av det.

 • Bruke spesialisert designprogramvare

  Utvikle nye design ved hjelp av spesialisert programvare.

 • Utarbeide belysningsplan

  Lage tekniske tegninger og dokumentasjon innenfor lysavdelingen.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Designe belysning

  Designe riktig atmosfære og en estetisk tiltalende film med lys. Gi instruksjoner om utstyret, innstillingene og tegnene som skal brukes.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

Source: Sisyphus ODB