Yrke lystekniker, automatisk lyssetting

Lysteknikere for automatisk lyssetting monterer, klargjør, kontrollerer og vedlikeholder digitalt og automatisert lysutstyr for å gi optimal belysningskvalitet for en liveopptreden. De samarbeider med turnemannskapet for å losse, montere og betjene lysutstyr og instrumenter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Pakke elektronisk utstyr

  Pakke sensitivt elektronisk utstyr trygt for lagring og transport.

 • Sørge for sikkerhet for mobile elektriske anlegg

  Iverksette nødvendige forholdsregler og samtidig gi midlertidig kraftdistribusjon på egen hånd. Måle og gi effekt ved et anlegg.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Fordele kontrollsignaler

  Fordele kontrollsignaler mellom lysplater, dimmere og annet belysningsutstyr. Kontrollsystemene kan være enten DMX- eller nettverksbaserte.

 • Lyssette et show

  Lyssette et show med utgangspunkt i konkrete behov for oppsetningen.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Forhindre tekniske problemer med belysningsutstyr

  Forhindre mulige tekniske problemer med belysningsutstyr.

 • Sette opp lystavle

  Installere, koble til og prøve lystavlen i et live forestillingsmiljø.

 • Vurdere behov for strømtilgang

  Forberede og håndtere forsyning av elektrisk strøm til ulike områder.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Montere utstyr til avtalt tid

  Sørge for å sette opp utstyr i henhold til tidsfrister og tidsplaner.

 • Utarbeide belysningsplan

  Lage tekniske tegninger og dokumentasjon innenfor lysavdelingen.

 • Rigge bort elektronisk utstyr

  Fjerne og lagre ulike typer elektronisk utstyr på en sikker måte etter bruk.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

Source: Sisyphus ODB