Yrke lystekniker

Lysteknikere monterer, klargjør, kontrollerer og vedlikeholder utstyr for å gi optimal lyskvalitet for liveopptredener og film. De samarbeider med turnemannskapet for å losse, montere og betjene lysutstyr og instrumenter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Vurdere behov for strømtilgang

  Forberede og håndtere forsyning av elektrisk strøm til ulike områder.

 • Betjene dimmerutstyr

  Konfigurere, koble til og betjene dimmerutstyr (med støpsel og stikkontakt) i et forestillingsmiljø.

 • Fokusere belysningsutstyr

  Fokusere allerede installert konvensjonelt belysningsutstyr basert på instruksjoner og informasjon fra folk på gulvet.

 • Utarbeide belysningsplan

  Lage tekniske tegninger og dokumentasjon innenfor lysavdelingen.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Sørge for sikkerhet for mobile elektriske anlegg

  Iverksette nødvendige forholdsregler og samtidig gi midlertidig kraftdistribusjon på egen hånd. Måle og gi effekt ved et anlegg.

 • Forhindre tekniske problemer med belysningsutstyr

  Forhindre mulige tekniske problemer med belysningsutstyr.

 • Rigge bort elektronisk utstyr

  Fjerne og lagre ulike typer elektronisk utstyr på en sikker måte etter bruk.

 • Pakke elektronisk utstyr

  Pakke sensitivt elektronisk utstyr trygt for lagring og transport.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Tilgjengeliggjøre effektfordeling

  Tilgjengeliggjøre effektfordeling for lys, scene, lyd, video og opptak.

 • Fokusere scenelys

  Fokusere, rette inn, justere og finstille scenelys, enten alene eller som leder for en gruppe. Bestemme optimal belysning i samråd med teamet.

 • Betjene belysningsutstyr

  Betjene belysningsutstyr som brukes under produksjon av filmer, reklamer, animasjoner og andre visuelle produksjoner for å skape en atmosfære med lys.

 • Vedlikeholde dimmerutstyr

  Sjekke og betjene dimmerutstyr. Treffe passende tiltak hvis utstyret er defekt, rette feilen selv eller sende utstyret til spesialist for reparasjon.

 • Montere utstyr til avtalt tid

  Sørge for å sette opp utstyr i henhold til tidsfrister og tidsplaner.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Vedlikeholde belysningsutstyr

  Kontrollere, vedlikeholde og reparere elektriske, mekaniske og optiske belysningselementer.

 • Installere belysning

  Sette opp, koble sammen og teste lysutstyr i et levende forestillingsmiljø.

 • Lyssette et show

  Lyssette et show med utgangspunkt i konkrete behov for oppsetningen.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Rigge lys

  Rigge opp, koble til, teste og rigge ned lysutstyr.

 • Fordele kontrollsignaler

  Fordele kontrollsignaler mellom lysplater, dimmere og annet belysningsutstyr. Kontrollsystemene kan være enten DMX- eller nettverksbaserte.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

Source: Sisyphus ODB