Yrke måle- og vektkontrollør

Måle- og vektkontrollører sørger for overholdelse av forskrifter og avtaler knyttet til vekt og mål for pakkede varer. De undersøker og dokumenterer samsvarsproblemer og -brudd for å fremme beste praksis. Måle- og vektkontrollør bekrefter at pakkede varer er i samsvar med avtaler, for eksempel mengde, innhold og emballasje.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Oppdagelse av svindel

  Teknikker som brukes for å identifisere bedrageriske aktiviteter.

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

 • Forbrukervern

  Gjeldende lovverk som gjelder forbrukernes rettigheter på markedet.

Ferdigheter

 • Sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

  Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Inspisere samsvar med regjeringspolitikk

  Inspisere offentlige og private organisasjoner for å sikre korrekt implementasjon og overholdelse av offentlige retningslinjer for organisasjonen.

 • Håndtere forsendelsespapirer

  Håndtere papirarbeid som inneholder opplysninger om forsendelser og som er knyttet til gods som skal sendes. Sikre at identifikasjonsopplysningene er fullstendige, synlige og i samsvar med alle forordninger. Kontrollere etiketter som viser produktantall, endelig bestemmelsessted og modellnumre.

 • Teste emballasje

  Teste og måle emballasjemateriale.

 • Analysere emballasjekrav

  Analysere emballasjekrav opp mot designet i produksjonsplanen. Utføre analysen ved å ta tekniske, økonomiske, ergonomiske og andre perspektiver med i betraktning.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

 • Demonstrere kompetanse innen emballasjestandarder

  Arbeide i samsvar med den siste utviklingen innen nasjonale og internasjonale emballasjestandarder og -prosedyrer.

Source: Sisyphus ODB