Yrke måler, oljeproduksjon

Målere, oljeproduksjon tester oljen under bearbeiding og før utsendelse. De styrer pumpesystemer og regulerer flyten til oljeledningene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

Ferdigheter

 • Utføre oljetester

  Gjennomføre oljetester for å fastslå produktkvaliteten. Betjene sentrifugetestingsutstyr for å vurdere vannivået, bunnsedimentet eller ukjente materialer.

 • Koordinere oljebrønnoperasjoner

  Koordinere brønnoperasjoner som nedstengninger og store prosjekter.

 • Verifisere oljesirkulasjon

  Kontrollere at innkommende og utgående materialer sirkulerer gjennom riktige målere, og kontrollere at målerne fungerer på riktig måte.

 • Teste oljeprøver

  Analysere oljeprøver med sikte på å fastslå egenskaper som konsistens, tekstur, viskositet og konsentrasjon. Betjene måleinstrumenter som pH-meter, hydrometer og viskosimeter.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Måle oljetanktemperaturer

  Montere termometere i oljetanker for å få temperaturinformasjon.

 • Vedlikeholde mekanisk utstyr

  Observere og lytte til maskindrift for å påvise funksjonssvikt. Betjene, reparere, justere og teste maskiner, deler og utstyr som hovedsakelig drives med mekaniske prinsipper. Vedlikeholde og reparere kjøretøy for frakt, passasjerer, landbruk og landskapsarkitektur.

 • Samle inn oljeprøver

  Innhente prøver av petroleumsprodukter ved å vri på tappeventiler; sette beholderen inn i tanken for å innhente prøvemateriale.

 • Angi utstyrskontroller

  Tilpasse utstyrskontroller for å produsere nødvendige mengder og nødvendig produktkvalitet. Ta hensyn til laboratorieanbefalinger, tidsplaner og testresultater.

 • Analysere oljevirksomhetsdata

  Registrere og behandle virksomhetsdata; forstå og analysere dokumenter, instrumenter og dataresultater for laboratorieanalyse.

 • Beregne oljeleveranser

  Lage kvitteringer og beregne levering av olje og andre petroleumsprodukter. Bruke standardformler til å beregne testresultatverdier.

 • Betjene oljepumpesystemer

  Manipulere kontrollpaneler for å justere trykk og temperatur og for å dirigere produktets strømningshastighet. Kontrollere oljepumpesystemer; overvåke væskesirkulasjonen i petroleumsraffinerier.

Source: Sisyphus ODB