Yrke måleravleser

Måleravlesere oppsøker privatkunder og bedrifter eller industribygg og anlegg for å registrere målerstanden på målere for gass, vann, elektrisitet og andre forsyningstjenester. De oversender resultatene til kunden og leverandøren.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

Ferdigheter

 • Lese av vannmåler

  Tolke måleinstrumentene som måler forbruk og mottak av vann i anlegg eller boliger, og skrive ned resultatene på korrekt måte.

 • Inspisere for uautoriserte tilkoblinger

  Undersøke målere for uautorisert eller ulovlig tukling eller ulovlige tilkoblinger.

 • Rapportere forbrukstelleravlesninger

  Rapportere resultatene fra tolkningen av avlesningsinstrumentet for forbruk til organisasjoner som leverer strøm, vann og avløpstjenester, og til kundene som resultatene ble hentet fra.

 • Identifisere feil på forbrukstellere

  Overvåke måleinstrumenter som beregner forbruket av tjenester som vann, gass, elektrisitet og varme for å vurdere om måleverdiene er presise, og for å oppdage eventuelle skader og behov for reparasjoner og vedlikehold.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Gjenkjenne tegn på korrosjon

  Avdekke tegn på korrosjonsreaksjoner mellom metall og miljø som medfører rust, groptæring på kobber, spenningssprekking og annet, og estimere korrosjonshastigheten.

 • Lese av strømmåler

  Tolke måleinstrumentene som måler forbruket og mottaket av elektrisitet i et anlegg eller en bolig, og registrere resultatene på en korrekt måte.

 • Lese gassmåler

  Lese av en gassmåler og registrere de aktuelle opplysningene, som hvilke mengder gass som er avgitt og mottatt.

Source: Sisyphus ODB