Yrke måletekniker

Måleteknikere studerer og praktiserer måleteknikk. De utvikler mengdesystemer, måleenheter og målemetoder som skal brukes innen realfag. Måleteknikere fastsetter nye metoder og verktøy for å kvantifisere og bedre forstå informasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Instrumenteringsteknikk

  Det vitenskapelige og tekniske faget som forsøker å kontrollere prosessvariabler for produksjon og framstilling. Det fokuserer også på utformingen av systemer som har ønsket atferd. Disse systemene bruker følere som skal måle ytelsen til innretningen som kontrolleres.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Metrologi

  Metoder og teori for måling i en vitenskapelig sammenheng, inkludert internasjonalt aksepterte enheter for måling, praktisk gjennomføring av disse enhetene og tolking av målinger.

Ferdigheter

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Jobbe analytisk

  Analysere informasjonsstrømmen for å rekonstruere meldinger raskt og nøyaktig. Bruke språket til å forklare samme følelser i situasjoner der det ikke finnes bestemte ord eller bokstavelige oversettelser.

 • Skrive kalibreringsrapport

  Rapportere om instrumentkalibreringsmålinger og tilhørende resultater. En kalibreringsrapport inkluderer mål og tilnærming for testen, beskrivelser av testede instrumenter eller produkter, testprosedyrer og testresultater.

 • Utvikle måleutstyr

  Utvikle nytt måleutstyr for kvantitativt målbare egenskaper som lengde, areal, volum, hastighet, energi og kraft.

 • Montere måleutstyr

  Montere og sette sammen de ulike delene av måleutstyret, for eksempel kretskort, kontrollenheter, sensorer, sendere og kameraer, for å skape presisjonsinstrumenter som kan måle, sende, indikere, registrere og kontrollere.

 • Vedlikeholde teknisk utstyr

  Opprettholde en oversikt over dyrkingsutstyr og -forsyninger. Bestille ytterligere materialer etter behov.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Utvikle kalibreringsprosedyrer

  Utvikle testprosedyrer for testing av instrumentprestasjon.

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

 • Studere sammenhenger mellom størrelser

  Bruke tall og symboler til å undersøke forbindelsen mellom mengder, størrelser og former.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Kalibrere presisjonsinstrument

  Undersøke presisjonsinstrumenter og vurdere om instrumentet oppfyller kvalitetsstandardene og produksjonsspesifikasjonene. Korrigere og justere påliteligheten ved å måle ytelsen, og sammenligne resultater med data fra en referanseenhet eller et sett med standardiserte resultater.

 • Bestille utstyr

  Finne og bestille nytt utstyr ved behov.

 • Betjene presisjonsmåleutstyr

  Måle størrelsen på en bearbeidet del når den skal kontrolleres og merkes, for å kontrollere om den lever opp til standarden, ved å bruke to- og tredimensjonalt presisjonsmåleutstyr, for eksempel en skyvelære, et mikrometer og et måleinstrument.

Source: Sisyphus ODB