Yrke manusforfatter

Manusforfattere lager manuskripter for filmer eller fjernsynsserier. De skriver en detaljert historie, som består av handling, karakterer, dialog og fysisk miljø.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Skriveteknikker

  De ulike teknikkene for å skrive en historie, f.eks. beskrivende, overtalende, førsteperson og andre teknikker.

 • Litteratur

  Den delen av kunstnerisk forfatterskap som karakteriseres av vakre uttrykksformer, form og som har både intellektuell og emosjonell appell.

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

 • Teorier for filmmanusskriving

  Teknikker og strukturer for skriving av manuskripter, som viser din kreative visjon gjennom symbolikk, dialog, handling og subtekst, f.eks. Treaktsstrukturen, Heltens reise og Sekvens-tilnærming.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

Ferdigheter

 • Lage en dreiebok

  Lage et skript som omfatter instruksjoner om kameraføring, belysning og filming.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Gi et salgsargument

  Forberede og avgi et lettfattelig salgsargument for et produkt eller en tjeneste ved å tenke ut og benytte overbevisende argumentasjon.

 • Bruke spesifikke skriveteknikker

  Bruke skriveteknikker, avhengig av type medier, sjanger og historie.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Skrive handlinger

  Skriver handlingen for en roman, et skuespill, en film eller et annet medium for historiefortelling. Skape og utvikle rollefigurer samt personlighetene og forholdene deres.

 • Konsultere med produsent

  Konsultere med en filmprodusent om krav, frister, budsjett og andre spesifikasjoner.

 • Utvikle manusbibel

  Lage et dokument, kalt skriptet eller manusbibel, med all informasjonen om karakterene og bakgrunnen i historien.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Skrive dialoger

  Skrive samtaler mellom karakterer.

 • Håndtere tilbakemeldinger

  Gi tilbakemelding til andre. Evaluere og svare konstruktivt og profesjonelt på kritisk kommunikasjon fra kolleger og kunder.

 • Konsultere med redaktør

  Konsultere redaktøren av en bok, et blad, et tidsskrift eller andre publikasjoner angående forventninger, krav og fremgang.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Oppsummere historier

  Oppsummere historier kort for å gi en generell oversikt over det kreative konseptet, f.eks. for å sikre en kontrakt.

Source: Sisyphus ODB