Yrke manusforfatter

Manusforfattere lager manuskripter for filmer eller fjernsynsserier. De skriver en detaljert historie, som består av handling, karakterer, dialog og fysisk miljø.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Skriveteknikker

  De ulike teknikkene for å skrive en historie, f.eks. beskrivende, overtalende, førsteperson og andre teknikker.

 • Litteratur

  Den delen av kunstnerisk forfatterskap som karakteriseres av vakre uttrykksformer, form og som har både intellektuell og emosjonell appell.

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

 • Teorier for filmmanusskriving

  Teknikker og strukturer for skriving av manuskripter, som viser din kreative visjon gjennom symbolikk, dialog, handling og subtekst, f.eks. Treaktsstrukturen, Heltens reise og Sekvens-tilnærming.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

Ferdigheter

 • Lage en dreiebok

  Lage et skript som omfatter instruksjoner om kameraføring, belysning og filming.

 • Studere emner

  Studere relevante temaer for å kunne gi et sammendrag av opplysninger som passer til ulike publikum. Undersøkelsene kan omfatte bøker, tidsskrifter, internett og samtaler med velinformerte personer.

 • Gi et salgsargument

  Forberede og avgi et lettfattelig salgsargument for et produkt eller en tjeneste ved å tenke ut og benytte overbevisende argumentasjon.

 • Bruke spesifikke skriveteknikker

  Bruke skriveteknikker, avhengig av type medier, sjanger og historie.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Skrive handlinger

  Skriver handlingen for en roman, et skuespill, en film eller et annet medium for historiefortelling. Skape og utvikle rollefigurer samt personlighetene og forholdene deres.

 • Konsultere med produsent

  Konsultere med en filmprodusent om krav, frister, budsjett og andre spesifikasjoner.

 • Utvikle manusbibel

  Lage et dokument, kalt skriptet eller manusbibel, med all informasjonen om karakterene og bakgrunnen i historien.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Skrive dialoger

  Skrive samtaler mellom karakterer.

 • Håndtere tilbakemeldinger

  Gi tilbakemelding til andre. Evaluere og svare konstruktivt og profesjonelt på kritisk kommunikasjon fra kolleger og kunder.

 • Konsultere med redaktør

  Konsultere redaktøren av en bok, et blad, et tidsskrift eller andre publikasjoner angående forventninger, krav og fremgang.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Oppsummere historier

  Oppsummere historier kort for å gi en generell oversikt over det kreative konseptet, f.eks. for å sikre en kontrakt.

Source: Sisyphus ODB