Yrke markedsanalytiker

Markedsanalytikere samler informasjonen som er samlet inn i markedsundersøkelser, og studerer den for å trekke konklusjoner. De definerer potensielle kunder for et produkt, målgruppen og måten de kan nås på. Markedsanalytikere analyserer posisjonen til produkter på markedet fra ulike perspektiver, for eksempel funksjoner, priser og konkurrenter. De analyserer kryssalg og gjensidig avhengighet mellom ulike produkter og plasseringen av dem. Markedsanalytikere klargjør informasjon som er nyttig for å utvikle markedsføringsstrategier.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Visuelle presentasjonsteknikker

  De visuelle representasjons- og interaksjonsteknikkene, som histogrammer, spredningsdiagrammer, overflatediagrammer, trekart og parallelle koordinatdiagrammer, som kan brukes til å presentere abstrakte numeriske og ikke-numeriske data for å styrke den menneskelige forståelsen av disse opplysningene.

 • Trendobservering

  Praksis for å forstå verden og dens stadige endring. Observere ulike fenomener i verden for å forutsi og forutse utviklingen av ting i verden.

 • Prosesser ved markedsavdelingen

  De ulike prosessene, pliktene, sjargongen, rollen i en organisasjon og andre særtrekk ved avdelingen for markedsføring innenfor en organisasjon, f.eks. markedsforskning, markedsføringsstrategier og reklameprosesser.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • Markedsføringsmiks

  Prinsippet for markedsføring som beskriver de fire grunnleggende elementene i markedsføringsstrategier som er produktet, stedet, prisen og promoteringen.

 • Markedsføringsprinsipper

  Prinsipper for håndtering av forholdet mellom forbrukere og produkter eller tjenester med sikte på å øke omsetningen og forbedre reklamemetodene.

Ferdigheter

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Analysere selskapers eksterne faktorer

  Utføre forskning og analyse av selskapers eksterne faktorer, som kunder, markedsposisjon, konkurransesituasjon og politiske forhold.

 • Identifisere markedsnisjer

  Analysere sammensetningen av markedene, segmentere disse i grupper og fremheve de mulighetene som hver enkelt av disse nisjene representerer i form av nye produkter.

 • Anbefale markedsrelaterte tiltak

  Analysere informasjon og anbefale mulige forbedringer, markedsstrategier og kundepreferanser for å tilpasse selskapets markedstilnærming.

 • Analysere selskapers interne faktorer

  Undersøke og forstå ulike interne faktorer som påvirker driften av selskaper, for eksempel kultur, strategisk grunnlag, produkter, priser og tilgjengelige ressurser.

 • Trekke konklusjoner av resultater fra markedsforskning

  Analysere, trekke konklusjoner og legge frem større observasjoner fra resultatene av markedsundersøkelse. Foreslå mulige markeder, priser, målgrupper eller investeringer.

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Utarbeide markedsforskningsrapporter

  Rapportere om resultatene fra markedsundersøkelser, hovedobservasjoner og utfall, og notater som kan være nyttige for å analysere informasjonen.

 • Identifisere potensielle markeder for bedrifter

  Observere og analysere resultatene av markedsundersøkelser for å fastsette lovende og lønnsomme markeder. Vurdere foretakets spesifikke fordel og matche den med markeder der et slikt verdiforslag mangler.

 • Ta strategiske forretningsbeslutninger

  Analysere forretningsinformasjon og rådføre seg med ledere for beslutningsformål innen et variert utvalg av aspekter som påvirker et selskaps utsikter, produktivitet og bærekraftige drift. Vurdere alternativene ved en utfordring og ta gode rasjonelle beslutninger basert på analyse og erfaring.

 • Forberede presentasjonsmateriale

  Forberede dokumenter, lysbilder, plakater og andre medier som trengs for et bestemt publikum.

 • Analysere forbrukerkjøpstrender

  Analysere kjøpevaner eller utbredt kundeoppførsel.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

Source: Sisyphus ODB