Yrke markedsfører

Markedsføringskonsulenter gir råd til selskaper om utviklingen av markedsføringsstrategier for bestemte formål. De kan gi råd og utvikle strategier for et merkes inntreden på markedet, for relanseringen av et produkt, introduksjonen av et nytt produkt eller for posisjoneringen til et kommersielt image. De utfører forutgående studier av posisjonen til selskapet og av kunders oppfatning av det, for å definere en markedsføringstilnærming.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Markedsprising

  Prissvingning i samsvar med elastisiteten i markedet og priser, og faktorer som påvirker pristendenser og endringer i markedet på lang og kort sikt.

 • Markedsføringsprinsipper

  Prinsipper for håndtering av forholdet mellom forbrukere og produkter eller tjenester med sikte på å øke omsetningen og forbedre reklamemetodene.

 • Prissettingsstrategier

  Teknikker, teorier og allment aksepterte strategier med hensyn til prising av varer. Sammenheng mellom prisstrategier og resultater i markedet, f.eks. størst mulig profitt, avskrekking av konkurrenter eller økning av markedsandel.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Markedsføringsmiks

  Prinsippet for markedsføring som beskriver de fire grunnleggende elementene i markedsføringsstrategier som er produktet, stedet, prisen og promoteringen.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

Ferdigheter

 • Dokumentere prosjektfremdrift

  Registrere planleggingen og utviklingen av prosjekter, arbeidstrinnene, de nødvendige ressursene og de endelige resultatene for å presentere og holde styr på de gjennomførte og pågående prosjektene.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Planlegge markedsstrategi

  Bestemme målsettingen for markedsføringsstrategien, enten det er å skape et image, implementere en prisstrategi eller øke bevisstheten om produktet. Bestemme tilnærminger til markedsføringshandlinger for å sikre at mål oppnås effektivt og på lang sikt.

 • Analysere selskapers interne faktorer

  Undersøke og forstå ulike interne faktorer som påvirker driften av selskaper, for eksempel kultur, strategisk grunnlag, produkter, priser og tilgjengelige ressurser.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Bruke teoretiske markedsføringsmodeller

  Tolke ulike akademiske teorier og modeller, og bruke dem til å utarbeide selskapets markedsføringsstrategi. Bruke strategier som de 7 P-ene, kundens levetidsverdi og de unike salgsargumentene (USP).

 • Analysere selskapers eksterne faktorer

  Utføre forskning og analyse av selskapers eksterne faktorer, som kunder, markedsposisjon, konkurransesituasjon og politiske forhold.

 • Identifisere markedsnisjer

  Analysere sammensetningen av markedene, segmentere disse i grupper og fremheve de mulighetene som hver enkelt av disse nisjene representerer i form av nye produkter.

 • Gjennomføre strategisk forskning

  Undersøke langsiktige forbedringsmuligheter og planlegge skritt for å oppnå dem.

 • Identifisere potensielle markeder for bedrifter

  Observere og analysere resultatene av markedsundersøkelser for å fastsette lovende og lønnsomme markeder. Vurdere foretakets spesifikke fordel og matche den med markeder der et slikt verdiforslag mangler.

 • Integrere markedsføringsstrategier i den globale strategien

  Integrere markedsføringsstrategien og dens elementer, som markedsdefinisjon, konkurrenter, prisstrategi og kommunikasjon med selskapets generelle retningslinjer for global strategi.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Identifisere kundekrav

  Bruke teknikker og verktøy, for eksempel undersøkelser, spørreskjemaer og IKT-applikasjoner, til å få frem, definere, analysere, dokumentere og vedlikeholde brukerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Anvende konsulentteknikker

  Gi kunder råd om ulike personlige eller jobbrelaterte spørsmål.

Source: Sisyphus ODB