Yrke markedsføringsassistent

Markedsføringsassistenter støtter markedsføringsledere og -medarbeidere i deres arbeid. De klargjør rapporter knyttet til markedsføringsdriften som andre avdelinger trenger, særlig regnskaps- og økonomiavdelinger. De sikrer at ressursene som er nødvendige for at lederne kan gjøre jobben sin, er på plass.  

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prosesser ved markedsavdelingen

  De ulike prosessene, pliktene, sjargongen, rollen i en organisasjon og andre særtrekk ved avdelingen for markedsføring innenfor en organisasjon, f.eks. markedsforskning, markedsføringsstrategier og reklameprosesser.

 • Administrering av kunderelasjoner

  Den kundeorienterte ledertilnærmingen og grunnleggende prinsipper for vellykkede kundeforhold som fokuserer på samhandling med kunder som teknisk støtte, kundeservice, ettersalgsstøtte og direkte kommunikasjon med kunden.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • Markedsføringsledelse

  Fagfelt og funksjon i en organisasjon som fokuserer på markedsforskning, markedsutvikling og etablering av markedsføringskampanjer for å øke bevisstheten om selskapets tjenester og produkter.

Ferdigheter

 • Organisere forretningsdokumenter

  Sette sammen dokumenter fra kopimaskinen, posten eller den daglige driften til virksomheter.

 • Utføre rutinemessige kontoraktiviteter

  Programmere, forberede og utføre aktiviteter som er pålagt utført på daglig basis ved kontorer, som post, motta forsyninger, oppdatere ledere og arbeidstakere og sørge for at driften fungerer som den skal.

 • Støtte ledere

  Tilby ledere og direktører støtte og løsninger som svar på deres forretningsmessige behov og anmodninger når det gjelder forretningsdrift eller den daglige virksomheten i en bedriftsenhet.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Utføre virksomhetsforskning

  Søke etter og samle inn informasjon som er relevant for utviklingen av virksomheter på forskjellige felt, alt fra juridisk, regnskap, finans og handel.

 • Administrere personellagenda

  Planlegge og bekrefte avtaler for personalet på kontoret, hovedsakelig ledere og personer i administrasjonen, med eksterne parter.

 • Oppdatere budsjett

  Holde et gitt budsjett oppdatert ved å bruke den nyeste og mest nøyaktige informasjonen. Forutse mulige variasjoner og sikre at de fastsatte budsjettmålene kan nås i den aktuelle sammenhengen.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Administrere håndtering av reklamemateriell

  Planlegge og forberede produksjon av salgsfremmende materialer med tredjeparter ved å kontakte trykkerier, avtale logistikk og levering og sørge for at fristene blir overholdt.

 • Revidere utkast laget av ledere

  Revidere utkast laget av ledere for å sjekke fullstendighet, nøyaktighet og formatering.

 • Følge de lovpålagte forpliktelsene

  Forstå, overholde og bruke selskapets lovpålagte forpliktelser i den daglige utførelsen av arbeidet.

 • Lage utkast til bedrifts-e-poster

  Forberede, sette sammen og skrive e-poster med tilstrekkelig informasjon og et egnet språk for å foreta intern eller ekstern kommunikasjon.

 • Behandle instruksjoner for bestilte oppdrag

  Behandle instruksjoner, som regel muntlige, fra ledere og direktiver om handlinger som bes om å bli gjennomført. Merke seg, undersøke nærmere og gjennomføre de forespurte handlingene.

 • Forberede presentasjonsmateriale

  Forberede dokumenter, lysbilder, plakater og andre medier som trengs for et bestemt publikum.

 • Bistå ved praktiske handlinger for å utvikle markedsføringskampanjer

  Gi bistand og støtte i all innsats og aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre en markedsføringskampanje, for eksempel å ta kontakt med annonsører, forberede orienteringer, avtale møter og vurdere leverandører.

 • Formidle tidsplaner til de involverte personene

  Formidle relevant tidsplaninformasjon. Legge frem tidsplanen til de berørte personene, og underrette dem om eventuelle endringer i tidsplanen. Godkjenne tidsplanene og bekrefte at alle har forstått informasjonen som er sendt til dem.

Source: Sisyphus ODB