Yrke maskemaker

Maskemakere konstruerer, tilpasser og vedlikeholder masker til forestillinger. De arbeider ut fra skisser, bilder og kunstneriske visjoner, og de bruker kunnskap om menneskekroppen til å sikre at den som skal ha masken på, kan bevege seg så fritt som mulig. De samarbeider tett med designerne.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Vedlikeholde verkstedsplass

  Holde verkstedsplassen din ren og i orden.

 • Vedlikeholde teaterutstyr

  Kontrollere, vedlikeholde og reparere verktøy og maskiner som brukes på scenen, for eksempel utstyr til belysning, kulisser eller maskiner for sceneskifte.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

Source: Sisyphus ODB