Yrke maskinoperatør, SMT-maskiner

Maskinoperatører, SMT-maskiner bruker overflatemonteringsteknologi (SMT) for å montere og lodde små elektroniske komponenter på kretskort, for å produsere komponenter for overflatemontasje (SMD).

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Overflatemonteringsteknologi

  Overflatemonteringsteknologi, eller SMT, er en metode der de elektroniske komponentene plasseres på overflaten av kretskort. SMT-komponenter som er festet på denne måten, er vanligvis følsomme, små komponenter for eksempel motstandskomponenter, transistorer, dioder og integrerte kretser.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Kretskort

  Kretskort (PCB) er vesentlige komponenter i nesten alle elektroniske innretninger. De består av tynne skiver eller substrater, som elektroniske komponenter, f.eks. mikrobrikker, plasseres på. De elektroniske komponentene er elektrisk koplet gjennom ledende spor og kontaktflater.

Ferdigheter

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Belegge kretskort

  Legge et beskyttende belegg over det ferdige kretskortet.

 • Overvåke maskinoperasjoner

  Observere maskindriften, evaluere kvaliteten på produktene og sørge for at standarder overholdes.

 • Lodde komponenter på elektronisk kort

  Lodde elektroniske komponenter på tomme elektroniske kretskort for å skape lastede elektroniske kretskort ved å bruke håndverktøy eller maskiner for lodding.

 • Rengjøre kretskort

  Rene kretskort og komponenter etter behov før, under og etter monteringsprosessen.

 • Betjene SMT-plasseringsutstyr

  Betjene maskiner og utstyr for overflatemontasje for å plassere og lodde komponenter for overflatemontasje på kretskort med høy presisjon.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Forberede kort for lodding

  Forberede kretskort for loddeoperasjoner. Rengjøre kortet og merke bestemte områder.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Montere kretskort

  Feste elektroniske komponenter på kretskortet ved å anvende loddeteknikker. Elektroniske komponenter plasseres i hull med montering gjennom hull (THT) eller plasseres på overflaten av kretskortet med overflatemontering (SMT).

Source: Sisyphus ODB