Yrke maskinoperatør, avgrading

Maskinoperatører, avgrading klargjør og betjener mekaniske avgradingsmaskiner som er designet for å fjerne skarpe kanter, eller grader, ved å hamre overflaten for å glatte den ut, eller ved å valse over kanten hvis det er ujevne snitt eller skjevheter, slik at de presses inn i overflaten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Typer avgradingsbørste

  Typer skrapebørster som brukes i avgradingsprosesser, deres kvaliteter og bruksområder, f.eks. bøyd stålbørste, rørbørste motordrevet børste, hjulbørste, koppbørste og støpekjernebørste.

 • Kvalitets- og syklustidoptimalisering

  Den mest optimale rotasjonen eller syklustiden og totale kvaliteten for et verktøy eller en maskinprosess.

 • Avgradingsprosesser

  Forskjellige typer prosesser som fjerner grader fra framstilte arbeidsstykker, f.eks. finmaling, mediesprenging, sliping, massebearbeiding, spindelbearbeiding, elektrokjemisk avgrading, abrasiv flytmaskinering, manuell avgrading med mer.

 • Avgrade maskindeler

  De ulike delene i en maskin som er designet for å fjerne gjenværende kanter på et arbeidsstykke etter bearbeiding og utjevning, f.eks. en abrasiv valse eller avgraderingsvalse, støvuttrekkingshette, kraftig magnet med mer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

Ferdigheter

 • Kassere avskåret avfallsmateriale

  Kassere potensielt farlig avfall som skapes under kutteprosessen, som spon, skrap og metallklumper, sortere avfallet i henhold til regelverket og rydde opp på arbeidsplassen.

 • Jevne ut kantete overflater

  Inspisere og jevne ut kantete overflater på stål og metalldeler.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Overvåke transportbånd

  Overvåke flyten til arbeidsstykker på et transportbånd mens de bearbeides i maskinen, for å sikre optimal produktivitet.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Håndtere avgradingsmaskin

  Håndtere en metallbearbeidingsmaskin som er utformet for å fjerne betydelige kanter fra et arbeidsstykke ved å benytte avgraderende og slipende maskinprosesser, og overvåke og bruke den i samsvar med regelverket.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Forsyne maskin med passende verktøy

  Forsyne maskinen med de nødvendige verktøyene og artiklene for et bestemt produksjonsformål.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overvåke bevegelig arbeidsstykke i en maskin

  Overvåke behandlingen av et arbeidsstykke i bevegelse, f.eks. et stykke metall eller tre som flyttes lineært over en statisk produksjonsmaskin.

Source: Sisyphus ODB