Yrke maskinoperatør, bakeri

Maskinoperatører, bakerier betjener automatiske roterende eller samlebåndsbaserte ovner for å bake brød, konditorvarer og andre bakervarer. De tolker arbeidsordrer for å fastslå hvilke produkter og hvilke antall som skal bakes. De justerer hastigheten på samlebånd, steketid og steketemperatur. De fører tilsyn med bakeprosessen og holder kontroll på ovnsdriften.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Bakeingredienser

  Råstoffene og andre ingredienser som brukes i bakevarer.

 • Bakeproduksjonsmetoder

  Bakeriproduksjonsmetodene som brukes til å lage bakte produkter som gjærdeig, ugjæret deig, surdeig og førdeig.

Ferdigheter

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Sørge for at høye temperaturer tåles

  Tåle høye temperaturer samtidig som man beholder konsentrasjon og effektivitet under krevende omstendigheter.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Håndtere bakerovner

  Betjene ovner ved å bruke det rette temperaturregimet for å steke ulike typer deig, og vedlikeholde utstyr for å sikre effektiv og korrekt drift.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Etterstrebe fortreffelig kvalitet i matvareutvikling

  Prøve å utvikle matprodukter som er av så høy kvalitet som mulig.

 • Overvåke maskinoperasjoner

  Observere maskindriften, evaluere kvaliteten på produktene og sørge for at standarder overholdes.

 • Bake varer

  Utføre alle oppgaver innenfor baking, som klargjøring av ovn og plassering av produkt til bakverkene tas ut.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Måle presise matbehandlingsoperasjoner

  Utføre presise oppgaver med egnet verktøy og utstyr ved produksjon av mat og drikke.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Overvåke temperatur i stivelsesholdige matprosesser

  Overvåke og kontrollere temperaturen i de forskjellige fasene av produksjonen av stivelseholdige produkter, herunder gjæring, heving og steking. Holde seg til spesifikasjoner eller oppskrifter.

 • Administrere produksjonsovergang

  Planlegge og overvåke overganger og relaterte aktiviteter på en rettidig måte for å kunne gjennomføre den nødvendige produksjonsplanen.

 • Bruke flammehåndteringsforskrifter

  Overholde lover og organisatoriske regler for sikker oppbevaring og bruk av antennelige materialer.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Betjene en varmebehandlingsprosess

  Bruke varmebehandling som er rettet mot å tilberede og konservere halvfabrikata eller ferdige matprodukter.

 • Sikre riktig bruk av bakeriutstyr

  Bruke redskaper, maskiner og utstyr til produksjon av baker- og konditorvarer, som for eksempel eltemaskiner, heveutstyr, beholdere, kniver, stekeovner, skjæremaskiner, pakkemaskiner, miksere og glaseringsmaskiner. Holde alt verktøy i god stand.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

Source: Sisyphus ODB