Yrke maskinoperatør, blanding av ferniss

Maskinoperatører, blanding av ferniss betjener utstyr og blandere for fernissproduksjon ved å smelte, blande og koke de nødvendige kjemikaliene i samsvar med spesifikasjonene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overføre lakk

  Overføre lakken og tynningsmiddelet til reduseringstanken med pumper.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Justere brennerkontroller

  Justere varmen i brenneren ved å regulere termostaten etter den foreskrevne temperaturen i henhold til hver enkelt produktspesifikasjon.

 • Veie lakkingredienser

  Veie ingredienser, f.eks. harpiks for å sikre samsvar med spesifikasjonene.

 • Fjerne sediment fra lakk

  Fjerne sedimenter ved å pumpe lakk gjennom filterpressen.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Tilpasse lakkblandingen

  Justere de blandede elementene for å skape en egnet lakk ved å tilsette olje når gummien blir flytende.

 • Måle viskositeten til kjemiske substanser

  Måle viskositeten til de blandede ingrediensene ved å bruke et viskosimeter.

 • Betjene lakkproduksjonsutstyr

  Betjene utstyret som smelter, koker og blander ingredienser som brukes i lakk. De ingrediensene som skal blandes, er vanligvis gummi, nafta og oljer.

Source: Sisyphus ODB