Yrke maskinoperatør, blanding av gjødsel

Maskinoperatører, blanding av gjødsel betjener og vedlikeholder maskiner som blander kjemikalier for å fremstille gjødsel, og sørger for at sluttproduktet er i samsvar med spesifikasjonene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forurensningslovgivning

  Være fortrolig med europeisk og nasjonal lovgivning om risikoen for forurensning.

Ferdigheter

 • Mate gjødselblander

  Mate gjødselblanderen med tørre materialer fra beholderen ved å trekke i spaken.

 • Overvåke ventiler

  Overvåke og justere ventiler for å slippe en spesifikk mengde væske (for eksempel ammoniakk-svovelsyre eller tyktflytende såpe) eller damp inn i en mikser eller maskin.

 • Dumpe batcher

  Dumpe batchene på transportbåndene og sørge for at spesifikasjonene, for eksempel blandetiden, følges.

 • Håndtere gjødselblander

  Håndtere maskiner som blander kjemikalier som nitrogen eller fosfat for å produsere gjødsel.

Source: Sisyphus ODB